Energetska zanimanja

Program stručnog osposobljavanja i provjera znanja za upravljanje i rukovanje energetskim postrojenjima (u daljnjem tekstu Program) utvrđuje način i uvjete za stručno osposobljavanje i provjeru znanja za obavljanje pojedinih poslova i radnih zadataka za koje je Pravilnikom propisano stručno osposobljavanje i provjera znanja.

Program stručnog osposobljavanja, provjera znanja, predmeti, nastavni sadržaji i tematske cjeline primjenjuju se u dijelu koji se odnosi na pojedine poslove i radne zadatke vezane za upravljanje i rukovanje energetskim postrojenjima i uređajima.

Za detaljne informacije o ispitima za energetska zanimanja obratite se:
Savezu energetičara Hrvatske
Ilica 34/1, 10000 Zagreb
Tel/Fax: 01/4831-241
e-mail: savez.energeticara.hrvatske@zg.t-com.hr
web adresa http://www.seh.hr/