Etika i posebna imenovanja

Etičkim kodeksom državnih službenika (Narodne novine 40/11, 13/12) utvrđuju se pravila ponašanja državnih službenika i etička načela na temelju kojih postupaju državni službenici prilikom obavljanja službene dužnosti.

Ukoliko građani, pravne osobe ili državni službenici smatraju da je ponašanje pojedinog državnog službenika Ministarstva protivno odredbama Etičkog kodeksa, svoju prijavu mogu podnijeti povjerenicima za etiku, gđi. Nataši Kačić-Bartulović dipl. iur., (radi duže odsutnosti, zamjenica je gđa. Mirela Balint), i g. Igoru Vukoviću, dipl. iur.

Zadaća povjerenika za etiku je da prati primjenu Etičkog kodeksa u državnom tijelu, promiče etičko ponašanje u međusobnim odnosima državnih službenika te odnosima službenika prema građanima, zaprima pritužbe službenika i građana na neetičko ponašanje i postupanje službenika, provodi postupak ispitivanja osnovanosti pritužbe, te vodi evidenciju o zaprimljenim pritužbama.

Prijava odnosno pritužba na rad državnog službenika Ministarstva zaštite okoliša i energetike može se podnijeti pisanim ili usmenim putem te putem elektroničke pošte na sljedeće kontakte: 

Igor Vuković, dipl. iur.
Tel: 01/3717-932
E-pošta: igor.vukovic@mzoe.hr

Mirela Balint (zamjenica povjerenice za etiku)
Tel: 01/3717-110
E-pošta: mirela.balint@mzoe.hr  

SLUŽBENICA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA
Željka Botica, dipl. iur.
Tel: 01/3717-109
E-pošta: zeljka.botica@mzoe.hr  

 

POVJERLJIVI SAVJETNIK
Ovlaštena osoba za primanje i rješavanje pritužbi vezanih za zaštitu dostojanstva državnih službenika i namještenika (povjerljivi savjetnik). 

Povjerljiva savjetnica Ministarstva zaštite okoliša i energetike:
Mirela Balint, magistra odnosa s javnostima
Tel: 01/3717-110
E-pošta: mirela.balint@mzoe.hr

 

OSOBA ZADUŽENA ZA NEPRAVILNOSTI
Snježana Hopp
Pomoćnica ministra za inspekcijske poslove
Tel: 01/3717-202
Faks: 01/3717-212
E-pošta: snjezana.hopp@mzoe.hr