Inspekcija

Uprava za inspekcijske poslove Ministarstva obavlja poslove inspekcijskog nadzora zaštite okoliša i inspekcijskog nadzora zaštite prirode.

Inspekcija zaštite okoliša u skladu s propisima kojima se uređuje pojedino područje obavlja poslove inspekcijskog nadzora u području zaštite okoliša, zaštite zraka, održivog gospodarenja otpadom, zaštite od svjetlosnog onečišćenja, te prekograničnog prometa otpadom.

Inspekcija zaštite prirode obavlja poslove inspekcijskog nadzora u području zaštite prirode i trgovine divljim vrstama te obavlja nadzor primjene propisa o genetski modificiranim organizmima u dijelu kojim se uređuje uvođenje stranih vrsta i genetski modificiranih organizama u prirodu.

SNJEŽANA HOPP
Pomoćnica ministra za inspekcijske poslove
Tel: 01/3717-202
Faks: 01/3717-212
E-pošta: pomocnik.inspekcija@mzoe.hr  

E-pošta: tajnica.inspekcija@mzoe.hr  

Prijave inspekciji zaštite okoliša putem elektroničke pošte na adresu: okolis.inspekcija@mzoe.hr