Nadzor zaštite okoliša

Inspekcija zaštite okoliša u okviru svojih nadležnosti obavlja inspekcijski nadzor pravnih i fizičkih osoba nad primjenom Zakona o zaštiti okoliša, Zakona o zaštiti zraka, Zakona o održivom gospodarenju otpadom i Zakona o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja te propisa donesenih na temelju tih zakona, kojima se reguliraju opća pitanja zaštite okoliša, zaštita zraka i postupanje s otpadom i opasnim otpadom, te zaštita od svjetlosnog onečišćenja.

Temeljem ovih propisa inspekcija nadzire provođenje mjera iz akata procjene utjecaja na okoliš i objedinjenih uvjeta zaštite okoliša, te poduzima mjere radi uklanjanja mogućih štetnih posljedica na okoliš uslijed izvanrednih događaja, nadzire kvalitetu mora za kupanje na plažama, prekogranični promet otpada i opasnog otpada, kakvoću tekućih naftnih goriva, postupanje s tvarima koji oštećuju ozonski sloj, te provedbu ratificiranih međunarodnih ugovora.

Inspekcija zaštite okoliša provodi i razvija koordinirajuću ulogu u sektoru okoliš i uspostavlja suradnju s ostalim nadležnim inspekcijama i drugim državnim tijelima u planiranim nadzorima, izvanrednim događajima, te razmjeni podataka u cilju brže uspostave informacijskog sustava zaštite okoliša. 

SEKTOR INSPEKCIJSKOG NADZORA ZAŠTITE OKOLIŠA
Sandra Bućan – načelnica Sektora
Radnička cesta 80, 10000 Zagreb
Tel: 01/6610 900

Zoran Bošnjak - Glavni inspektor zaštite okoliša
Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb
Tel: 01/6610 900

Služba inspekcijskog nadzora zaštite okoliša – područna jedinica Zagreb
Za područje Grada Zagreba, Zagrebačke, Krapinsko-zagorske, Sisačko-moslavačke, Karlovačke, Varaždinske, Međimurske, Koprivničko-križevačke i Bjelovarsko-bilogorske županije
Snježana Šimunić - voditeljica Službe
Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb
Tel: 01/6610 900

Služba inspekcijskog nadzora zaštite okoliša – Područna jedinica Osijek
Za područje Virovitičko-podravske, Požeško-slavonske, Brodsko-posavske, Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije
Jasna Paladin-Popović - voditeljica Službe
Trg Lava Mirskog 3, 31 000 Osijek
Tel: 031 250 116
Faks: 01/3717-212

Služba inspekcijskog nadzora zaštite okoliša – Područna jedinica Split
Za područje Šibensko-kninske, Zadarske, Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije
Živana Krnić - voditeljica Službe
Stjepana Radića 28, Šibenik
Tel: 022 213-461

Služba inspekcijskog nadzora zaštite okoliša – područna jedinica Rijeka
Za područje Primorsko-goranske, Istarske i Ličko-senjske županije
Jadranka Krstelj - voditeljica Službe
Blaža Polića 2/1, 51000 Rijeka
Tel: 051 325-781

Služba inspekcijskog nadzora u području industrijskog onečišćenja i zaštite zraka
Dubravka Pajkin Tučkar - voditeljica Službe
Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb
Tel: 01/6610 900

Služba inspekcijskog nadzora u području gospodarenja otpadom
Zora Jelić - voditeljica Službe
Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb
Tel: 01/6610 900

Prijave inspekciji zaštite okoliša putem elektroničke pošte na adresu: okolis.inspekcija@mzoe.hr