Dozvole i odobrenja

Akreditacija verifikatora

Sukladno članku 34. Uredbe Komisije (EZ) br. 600/2012 od 21. lipnja 2012. o verifikaciji izvješća o stakleničkim plinovima i izvješća o tonskim kilometrima te o akreditaciji verifikatora u skladu s Direktivom 2003/87/EZ, verifikator izdaje verifikacijsko izvješće samo operatoru ili operatoru zrakoplova koji provodi aktivnosti obuhvaćene opsegom aktivnosti iz Priloga I. Uredbe o načinu trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova ('Narodne novine' br. 69/12) za koje je verifikator dobio akreditaciju u skladu s odredbama Uredbe (EU) br. 765/2008.

Verifikatori akreditirani za poslove verifikacije izvješća o emisijama stakleničkih plinova u RH:

  1. Ecoina d.o.o., SR Njemačke 10, Zagreb 10000 – potvrda o akreditaciji
  2. Metroalfa d.o.o.,Karlovačka cesta 4L, Zagreb 10000 – potvrda o akreditaciji

Ostale informacije mogu se naći na stranicama Hrvatske akreditacijske agencije (HAA): http://www.akreditacija.hr/