Kontakti

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
Radnička cesta 80, Zagreb
Tel: 01/3717-111 (centrala)
Faks: 01/3717-149
OIB: 19370100881
MB: 2831309

Radno vrijeme Ministarstva je od ponedjeljka do petka od 8:30 do 16:30 sati.
Uredovno vrijeme pisarnice za građane je radnim danom od 8:30 do 13:30 sati.


Smatrate li da je neko pravo građana ugroženo nezakonitim ili nemarnim radom tijela državne uprave i tijela s javnim ovlastima, molimo, obratite se pučkom pravobranitelju.

Kabinet ministra

Ministar: dr. sc. Tomislav Ćorić
Tel: 01/3717-175
Faks: 01/3717-149
E-pošta: ministar@mzoe.hr 

Državni tajnik: dr. sc. Mario Šiljeg
Tel: 01/6307-411
Faks: 01/6307-426

Državni tajnik: Mile Horvat, dipl. iur.
Tel: 01/3717-131
Faks: 01/3717-149

Državni tajnik: Ivo Milatić
Tel: 01/6106-831
Faks: 01/6106-022

Irena Relić, tajnica Kabineta ministra
Tel: 01/3717-175

Anja Bagarić, glavna savjetnica
Tel: 01/3717-175

Glavno tajništvo

Glavna tajnica: Ivana Šuman 
Tel: 01 3717 109
Faks: 01 3717 181
Mihaela Žalac, tajnica - stručna referentica

E-pošta: glavno.tajnistvo@mzoe.hr

Sektor za ljudske potencijale i opće poslove
Načelnica Sektora: mr.sc. Lidija Soldo Stanarević

Tel: 01 3717 935 
Faks: 01 3717 181
E-pošta: ljudski.potencijali@mzoe.hr 

Služba za ljudske potencijale
Voditeljica Službe: Željka Botica
Tel: 01 3717 297

Sektor za planiranje, financije i proračun
Načelnica Sektora: Romana Domijan
Tel: 01 3717 177
Faks: 01 3717 181
E-pošta: financije@mzoe.hr 

Služba za proračun i računovodstvo
Voditeljica Službe: Nataša Slavić
Tel: 01 3717 282

Sektor za nabavu, informatičke i tehničke poslove
Načelnik Sektora: Dario Matanović
Tel: 01 3717-937
Faks: 01 3717-181
e-mail: nabava@mzoe.hr 

Služba za nabavu
Voditeljica Službe: Julija Bilić
Tel: 01 3717 257

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom

Pomoćnica ministra: Anamarija Matak
Tel: 01/3717-125
Faks: 01/3717-135
Ivan Hus, tajnik - stručni referent
E-pošta: ivan.hus@mzoe.hr 


Sektor za procjenu utjecaja na okoliš
Načelnica Sektora: mr.sc. Ana Kovačević
Tel: 01 3717 125
E-pošta:okolis.puo@mzoe.hr 

Služba za stratešku procjenu utjecaja strategije, plana i programa na okoliš:
Voditelj Službe: Matej Majdenić
Tel: 01 3717 125
E-pošta:okolis.puo@mzoe.hr 

Služba za procjenu utjecaja zahvata na okoliš:
Voditeljica Službe: Vesna Montan
Tel: 01 3717 125
E-pošta:okolis.puo@mzoe.hr 

Služba za okolišnu dozvolu, rizična postrojenja i štete u okolišu:
Voditeljica SLužbe: Kristina Ljubojević
Tel. 01 3717 125
E-pošta:okolis.puo@mzoe.hr 

Sektor za održivo gospodarenje otpadom
Načelnica Sektora: dr.sc. Sanja Radović Josić
Tel: 01 3717 125
Faks: 01 3717 135
E-pošta: okolis.otpad@mzoe.hr 

Služba za dozvole i prekogranični promet otpadom:
Voditeljica Službe: Nela Palarić
Tel: 01 3717 125
E-pošta: okolis.otpad@mzoe.hr 

Služba za planove i posebne kategorije otpada:
Voditelj Službe: Aleksandar Rajilić
Tel: 01 3717 125
E-pošta: okolis.otpad@mzoe.hr 

Uprava za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja

Pomoćnik ministra: Igor Čižmek
Tel: 01/3717-131
Faks: 01/3717-135
Tena Ćukli, tajnica
E-pošta: tena.cukli@mzoe.hr

Sektor za klimatske aktivnosti i održivi razvoj:
Načelnica Sektora: Jasenka Nećak
Tel: 01 3717 228
Faks: 01 3717 135
e-mail: jasenka.necak@mzoe.hr

Služba za klimatske aktivnosti i zaštitu ozonskog sloja:
Voditeljica Službe: Višnja Grgasović
Tel: 01 3717 217

Služba za održivi razvoj:
Voditeljica Službe: Branka Pivčević Novak
Tel: 01 3717 283

Služba za zaštitu zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja:
Voditelj Službe: Mario Stipetić
Tel: 01 3717 204

Uprava za zaštitu prirode

Pomoćnik ministra: Igor Kreitmeyer
Tel: 01/4866-102
Faks: 01/4866-100
Snježana Starčević, tajnica - stručna referentica
E-pošta: snjezana.starcevic@mzoe.hr 

Sektor za zaštićena područja i ocjenu prihvatljivosti:
Načelnik Sektora: mr.sc. Josip Hren
tel: 01 4866 119
e-mail: josip.hren@mzoe.hr

Služba za zaštićena područja:
Voditelj Službe: Daniel Springer
tel: 01 4866 106
e-mail: daniel.springer@mzoe.hr

Služba za ocjenu prihvatljivosti i odobrenje zahvata.
Voditeljica Službe: dr.sc. Loris Elez
tel: 4866 113
e-mail: loris.elez@mzoe.hr

Služba za ocjenu prihvatljivosti planskih dokumenata:
Voditeljica Službe: Blandina Randić Potkonjak
tel: 01 4866 104
e-mail: blandina.randicpotkonjak@mzoe.hr 

Sektor za bioraznolikost i strateške poslove:
Načelnica Sektora: Ivana Jelenić
tel: 01 4866 122
e-mail: ivana.jelenic@mzoe.hr 

Služba za bioraznolikost:
Voditeljica Službe: Zrinka Domazetović
tel. 01 4866 127
e-mail: zrinka.domazetovic@mzoe.hr 

Služba za strateške poslove:
Voditeljica Službe: Ana Kobašlić
tel. 01 4866 125
e-mail: ana.kobaslic@mzoe.hr 

Uprava za energetiku

Pomoćnik ministra: Domagoj Validžić
Ulica grada Vukovara 78
Tel: 01/6106-831
Faks: 01/6106-022
E-pošta: energetika@mzoe.hr

Sektor za energetsku politiku i planiranje: 
Načelnik sektora: dr. sc. Vjekoslav Jukić
Tel. 01 6109 977
Fax + 385 1 6109 118
E-pošta: vjekoslav.jukic@mzoe.hr  

Služba za energetsku strategiju i statistike planiranja:
Voditeljica Službe: Martina Velnić Župić
Tel: 01 6109 868
E-pošta: martina.velniczupic@mzoe.hr

Služba za strateške poslove:
Voditeljica Službe: Korana Mesić
Tel. 01 6109 865
E-pošta: korana.mesic@mzoe.hr 

Sektor za energetska tržišta i infrastrukturu, energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije:
Načelnica Sektora: dr.sc. Kristina Čelić
Tel. 01 6109 607
Faks. 01 6109 113
E-pošta: kristina.celic@mzoe.hr  

Služba za energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije:
Voditelj Službe: Zoran Pačandi
Tel. 01 6106 560
Faks 01 6106 022
E-pošta: zoran.pacandi@mzoe.hr 

Služba za geotermalne vode za energetske svrhe:
Voditeljica Službe: Zdravka Zmajlović, dipl.ing.
Tel. 01 6106 866
Faks. 01 6106 022
E-pošta: zdravka.zmajlovic@mzoe.hr 

Služba za ugljikovodike, skladištenje prirodnog plina i trajno zbrinjavanje ugljikovog dioksida:
Voditelj Službe: Domagoj Jeić, dipl. ing.
Tel. 01 6109 448 / 01 6431 935
E-pošta: domagoj.jeic@mzoe.hr 

Služba žalbenog postupka u energetici i naftnom rudarstvu:
Voditeljica Službe: Kata Sušac
Tel. 01 6106 973
Faks: 01 6016 022
e-mail: kata.susac@mzoe.hr

Sektor za naftno rudarstvo i geotermalne vode za energetske svrhe

Uprava vodnoga gospodarstva i zaštitu mora

Pomoćnica ministra: Elizabeta Kos
Ulica grada Vukovara 220
Tel: 01 6307 411
Faks: 01 6307 426

Lidija Budimir Marčec, administrativna tajnica
E-pošta: tajnica.uvg@mzoe.hr 


Sektor voda, vodnog dobra, vodne politike i međunarodne suradnje:
Načelnik Sektora: Miro Macan
Tel: 01 6307 368
E-pošta: miro.macan@mzoe.hr 

Služba zaštite od štetnog djelovanja voda, vodnog dobra, navodnjavanja i melioracijske odvodnje:
Voditeljica Službe: Sandra Sokolić
Tel: 01 6307 361
E-pošta: sandra.sokolic@mzoe.hr 

Služba zaštite i korištenja voda:
Voditeljica Službe: Anđela Kuzman
Tel: 01 6307 318
E-pošta: andela.kuzman@mzoe.hr 

Služba vodne politike i međunarodne suradnje:
Voditeljica Službe. Sanja Genzić Jurišević
Tel: 01 6307 352
E-pošta: sanja.genzicjurisevic@mzoe.hr 

Sektor upravnog nadzora, kontrole naknada i žalbenog postupka u vodnom gospodarstvu
Načelnica Sektora: Višnja Gregić Biondić
tel. 01 6307-328
E-pošta: visnja.gregicbiondic@mzoe.hr 

Služba upravnog nadzora i kontrole naknada u vodnom gospodarstvu: 
Voditelj Službe: Ivan Jeren
Tel. 01 6307-357
E-pošta: ivan.jeren@mzoe.hr 

Služba žalbenog postupka u vodnom gospodarstvu: 
Voditelj Službe: Dino Malbaša
Tel: 01 6307-341
E-pošta: dino.malbasa@mzoe.hr 

Sektor djelatnosti javne vodoopskrbe i odvodnje
Načelnica Sektora: Vesna Trbojević
Tel: 01 6307-476
E-pošta: vesna.trbojevic@mzoe.hr 

Služba za institucionalni ustroj djelatnosti javne vodoopskrbe i odvodnje: 
Voditeljica Službe: Milica Šimić
Tel: 01 6307-576
E-pošta: milica.simic@mzoe.hr 

Služba za praćenje učinkovitosti poslovanja isporučitelja vodnih usluga:
Voditeljica Službe: Ksenija Matošović
Tel. 01 6310-587 
E-pošta: ksenija.matosovic@mzoe.hr 

Služba za zaštitu mora i priobalja – Područna jedinica Rijeka
Voditeljica Službe: Barbara Škevin Ivošević
Tel: 051 213-499
E-pošta: barbara.skevinivosevic@mzoe.hr 

Uprava za programe i projekte EU, europske i međunarodne poslove

Sektor za EU fondove
Načelnik Sektora: Marko Markić
Tel: 01/ 3717-269
Faks: 01/ 3717-122
E-pošta: marko.markic@mzoe.hr 

Sektor za projekte iz područja vodnoga gospodarstva
Načelnica Sektora: Karmen Cerar
Tel: 01 6307 300 
E-pošta: karmen.cerar@mzoe.hr 

Služba za pripremu projekata iz područja vodnoga gospodarstva:
Voditeljica Službe: Nikolina Trontl
email:  marina.piskac@mzoe.hr 

Služba za provedbu projekata iz područja vodnoga gospodarstva:
Voditelj Službe: Mijo Leko
email: mijo.leko@mzoe.hr 

Služba za europske poslove:
Voditeljica Službe: Nikolina Petković Gregorić
Tel: 01 3717 209
E-pošta: nikolina.petkovic.gregoric@mzoe.hr 

Služba za međunarodne poslove:
Voditeljica Službe: Gordana Ruklić, dipl. soc. radnik
Tel: 01 3717 238
Faks: 01 3717 149
E-pošta: gordana.ruklic@mzoe.hr  

Samostalni sektor za pravne poslove

Samostalni sektor za pravne poslove:
Načelnik Sektora: Igor Vuković, dipl. iur.
Tel: 01 3717 932
Faks: 01 3717 149
E-pošta: igor.vukovic@mzoe.hr 

Samostalna služba za odnose s javnošću i protokol

Samostalna služba za odnose s javnošću i protokol:
Voditeljica Službe: Zorana Deljanin Matenda


Odjel za protokol:
Tel: 01 3717 914
E-pošta: protokol@mzoe.hr 

Odjel za odnose s javnošću:
Tel: 01 3717 914
E-pošta: press@mzoe.hr 

Upiti građana:
Iz područja otpada: okolis.otpad@mzoe.hr  

Ostala pitanja: pitanja@mzoe.hr  

Upiti medija:
Tel: 01 3717 914
press@mzoe.hr 


Samostalni odjel za unutarnju reviziju

Samostalni odjel za unutarnju reviziju:

Voditeljica Odjela: Ivana Jagar
Tel: 01 3717 145
Faks: 01 3717 149
E-pošta: ivana.jagar@mzoe.hr