Otvoreno e-Savjetovanje o Nacrtu prijedloga uredbe o izmjeni Uredbe o visini vodnoga doprinosa

Objavljeno: 19.04.2019. 11:53 Ažurirano: 21.04.2019. 10:05

Priopćenje za javnost

Primjena mjere će imati pozitivan učinak na gospodarstvo jer je riječ o smanjenju visine vodnoga doprinosa za proizvodne građevine - skladišta namijenjenih za poslovne svrhe.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na središnjem portalu za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja pokrenulo je danas savjetovanje o Nacrtu prijedloga uredbe o izmjeni Uredbe o visini vodnoga doprinosa.

Kao stručni nositelj, Ministarstvo je izradilo Nacrt prijedloga uredbe o izmjeni Uredbe o visini vodnoga doprinosa s ciljem provođenja mjere koja će u primjeni Doing Business metodologije Svjetske banke rezultirati pozitivnim učinkom na položaj Republike Hrvatske na ljestvici povoljnije poslovne klime i konkurentnosti gospodarstva.

Primjena mjere će imati pozitivan učinak na gospodarstvo jer je riječ o smanjenju visine vodnoga doprinosa za proizvodne građevine - skladišta namijenjenih za poslovne svrhe. Konkretno, to će rezultirati rasterećenjem gospodarstva na godišnjoj razini u iznosu oko 9 milijuna kuna.  

Vodni doprinos koji se obračunava za skladišta ovisi o namjeni građevine za koju je ishođen akt kojim se odobrava gradnja.

Visinu vodnoga doprinosa za gradnju skladišta koja su namijenjena za poslovne svrhe Hrvatske vode, obračunavaju i naplaćuju, sukladno Uredbi o visini vodnoga doprinosa u istom iznosu kao i za gradnju poslovne građevine prema tarifnom broju 1, te visina vodnoga doprinosa po m3 građevine iznosi u kunama od 16,73/Zona A; 10,05/Zona B; do 5,03/Zona C. Ovim Nacrtom prijedloga uredbe skladišta koja su namijenjena za poslovne svrhe izrijekom bi se odredila i svrstala u Proizvodne građevine, primijenio bi se tarifni  broj 5. i visina naknade bi se određivala u kunama po m3 i to: 3,00/Zona A; 1,80/Zona B; 0,60/Zona C što će rezultirati povoljnijom poslovnom klimom i konkurentnosti gospodarstva.

e-Savjetovanje otvoreno je 5 dana (do 24. travnja 2019. godine) tijekom kojih zainteresirana javnost ima mogućnost postavljanja pitanja i dobivanja pojašnjenja od strane Ministarstva, a isto je dostupno na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=10780

 

Print