„Ministarstvo zaštite okoliše i energetike, u Elektroničkom oglasniku javne nabave, objavilo je Obavijest o namjeri davanja koncesije za gospodarsko korištenje voda – za korištenje vodne snage rijeke Bednje, radi proizvodnje električne energije u maloj hidroelektrani, sage do 5 MW, u Kućanu Ludbreškom. Broj objave: 2018/S 01K-0023871.