Dozvole i odobrenja

Dozvole i odobrenja iz područja zaštite okoliša

Dozvole i registri iz područja zaštite zraka

Sukladno člancima 54., 57. i 61. Zakona o zaštiti zraka (Narodne novine, broj 130/2011, 47/2014) Ministarstvo zaštite okoliša i prirode izdaje dozvole za: