Strategije, planovi i programi

Strategije, planovi i programi iz područja zraka

 

 • Odluka o prihvaćanju Nacionalnog plana za provedbu Stockholmske konvencije o
  postojanim
  organskim onečišćujućim tvarima
  Narodne novine 145/08

 • Odluka o prihvaćanju Plana smanjivanja emisija sumporovog dioksida, dušikovih oksida i krutih čestica kod velikih uređaja za loženje i plinskih turbina na području Republike Hrvatske
  Narodne novine 151/08

 • Odluka o donošenju Plana zaštite zraka, ozonskog sloja i ublažavanja klimatskih promjena u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2013. do 2017. godine
  Narodne novine 139/13


Strategije, planovi i programi iz područja okoliša

Strategije, planovi i programi iz područja zaštite mora i priobalja

Zaštita mora i priobalja