Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Ministarstvo zaštite okoliša i energetike uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13, 85/15). Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.
 
Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Ministarstvu. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama ili Obrazac zahtjeva za ponovnu uporabu informacija ili Obrazac zahtjeva za dopunu ili ispravak informacije koje možete poslati:

 • na adresu Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb, n/p službenice za informiranje Kristine Tekić;
 • na broj telefona: 01/3717-251;
 • na broj faksa: 01/ 3717-149;
 • elektroničkom poštom na: pristup.informacijama@mzoe.hr ili
 • donijeti osobno u pisarnicu Ministarstva radnim danom od 8:30 do 13:30 sati.

Zamjenica službenice za informiranje:
Ivana Palinić Galović
Tel: 01/
4866-149
e-mail: ivana.palinicgalovic@mzoe.hr
 

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac.

 

 • Zakon o pravu na pristup informacijama
  Narodne novine br. 25/13, 85/15

 • Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije
  Narodne novine br. 12/14, 15/14

 • Pravilnik o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe informacija
  Narodne novine br. 67/17

 • Arhuška konvencija

 • Povjerenik za informiranje