Obrasci i upute

Ovlaštenici

Uzgoj, stavljanje na tržište i uvođenje u prirodu stranih vrsta

Uzgoj strogo zaštićenih zavičajnih divljih vrsta

Štete od životinja strogo zaštićenih vrsta

Ponovno uvođenje i repopulacija zavičajnih vrsta

Izuzeća od zabranjenih radnji sa strogo zaštićenim vrstama

Uzimanje iz prirode i održivo korištenje zavičajnih divljih vrsta

Prekogranični promet i trgovina divljim vrstama

Opažanje znakova prisutnosti vukova i risova