Zapošljavanje

Natječaji i oglasi

18.04.2019. - POZIV na intervju vezan uz raspisani natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove "Park prirode Lonjsko polje"

Povjerenstvo za provođenje natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove 'Park prirode Lonjsko polje' objavljuje

POZIV NA INTERVJU

Vezan uz raspisani javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove 'Park prirode Lonjsko polje' na mandatno razdoblje od četiri godine, objavljen u Narodnim novinama, broj: 31/19, 27. ožujka 2019. i na mrežnim stranicama Javne ustanove 'Park prirode Lonjsko polje'.

Intervju s kandidatima, koji ispunjavaju formalno-pravne uvjete iz natječaja za ravnatelja/icu održat će se 25. travnja 2019. u prostorijama Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, Zagreb.

18.04.2019. - POZIV na intervju (pdf)

15.01.2019. - POZIV na intervju vezan uz raspisani natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove "Nacionalni park Krka"

Povjerenstvo za provođenje natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove „Nacionalni park Krka“ objavljuje

                                                             POZIV NA INTERVJU

Vezan uz raspisani javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove „Nacionalni park Krka“ na mandatno razdoblje od četiri godine, objavljen u Narodnim novinama, broj: 118/18, 27. prosinca 2018. i na mrežnim stranicama Javne ustanove „Nacionalni park Krka“.

Intervju s kandidatima, koji ispunjavaju formalno-pravne uvjete iz natječaja za ravnatelja/icu održat će se 22. siječnja 2019. u prostorijama Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, Zagreb.

POZIV na intervju - JU NP Krka (pdf)

13.03.2019. - OGLAS za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

KLASA: 112-07/18-02/04
URBROJ: 517-02-1-1-19-6

Zagreb, 12. ožujka 2019. 

Sukladno članku 61. stavku 8. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 61/17) i Odluke o odobrenju za zapošljavanje na određeno vrijeme u središnjim tijelima državne uprave i drugim tijelima koja sudjeluju u radu radnih skupina i odbora Vijeća Europske unije KLASA: 112-03/19-01/34, URBROJ: 521-TP-01-02-19-1 od 04. ožujka 2019. godine, a u svezi članka 6. alineje 3. Odluke o zabrani novog zapošljavanja državnih službenika i namještenika u tijelima državne uprave te stručnim službama i uredima Vlade Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 70/16, 74/17 i 71/18), Ministarstvo zaštite okoliša i energetike raspisuje

OGLAS

   za prijam u državnu službu na određeno vrijeme 

3. UPRAVA ZA PROCJENU UTJECAJA NA OKOLIŠ I ODRŽIVO GOSPODARENJE

   OTPADOM

3.1. Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

3.1.1. Služba za stratešku procjenu utjecaja strategije, plana i programa na okoliš

51. viši stručni savjetnik – 2 izvršitelja/ice, zapošljavanje na određeno vrijeme za potrebe predsjedanja    Republike Hrvatske Vijećem Europske unije u trajanju najdulje do 31. srpnja 2020. godine

Stručni uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni

studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja prirodnih, tehničkih, biotehničkih,

društvenih ili humanističkih znanosti

- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

- položen državni stručni ispit

- znanje engleskog jezika u govoru i pismu

- poznavanje rada na računalu

 

3.1.2. Služba za procjenu utjecaja zahvata na okoliš

55. viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj/ica, zapošljavanje na određeno vrijeme za potrebe predsjedanja    Republike Hrvatske Vijećem Europske unije u trajanju najdulje do 31. srpnja 2020. godine

Stručni uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni

studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja prirodnih, tehničkih, biotehničkih,

društvenih ili humanističkih znanosti

- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

- položen državni stručni ispit

- znanje engleskog jezika u govoru i pismu

- poznavanje rada na računalu

 

3.1.3. Služba za okolišnu dozvolu, rizična postrojenja i štete u okolišu

3.1.3.2. Odjel za rizična postrojenja i štete u okolišu

62. viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj/ica, zapošljavanje na određeno vrijeme za potrebe predsjedanja   Republike Hrvatske Vijećem Europske unije u trajanju najdulje do 31. srpnja 2020. godine

Stručni uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni

studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja prirodnih, tehničkih, biotehničkih,

biomedicinskih, društvenih ili humanističkih znanosti

- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

- položen državni stručni ispit

- znanje engleskog jezika u govoru i pismu

- poznavanje rada na računalu

 

3.2. Sektor za održivo gospodarenje otpadom

3.2.1. Služba za dozvole i prekogranični promet otpadom

66. viši stručni savjetnik – 2 izvršitelja/ice, zapošljavanje na određeno vrijeme za potrebe predsjedanja   Republike Hrvatske Vijećem Europske unije u trajanju najdulje do 31. srpnja 2020. godine 

Stručni uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni

studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja prirodnih, tehničkih, biotehničkih

ili biomedicinskih znanosti

- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

- položen državni stručni ispit

- znanje engleskog jezika u govoru i pismu

- poznavanje rada na računalu

 

3.2.2. Služba za planove i posebne kategorije otpada

70. viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj/ica, zapošljavanje na određeno vrijeme za potrebe predsjedanja   Republike Hrvatske Vijećem Europske unije u trajanju najdulje do 31. srpnja 2020. godine

Stručni uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni

studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja prirodnih, tehničkih, biotehničkih

ili biomedicinskih znanosti

- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

- položen državni stručni ispit

- znanje engleskog jezika u govoru i pismu

- poznavanje rada na računalu

4. UPRAVA ZA KLIMATSKE AKTIVNOSTI, ODRŽIVI RAZVOJ I ZAŠTITU ZRAKA, TLA I   

   OD SVJETLOSNOG ONEČIŠĆENJA

4.1. Sektor za klimatske aktivnosti i održivi razvoj

4.1.1. Služba za klimatske aktivnosti i zaštitu ozonskog sloja

78. stručni savjetnik – 1 izvršitelj/ica, zapošljavanje na određeno vrijeme za potrebe predsjedanja   Republike Hrvatske Vijećem Europske unije u trajanju najdulje do 31. srpnja 2020. godine 

Stručni uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni

studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja prirodnih, tehničkih ili

biotehničkih znanosti

- najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

- položen državni stručni ispit

- znanje engleskog jezika u govoru i pismu

- poznavanje rada na računalu

  

4.2. Služba za zaštitu zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja

87. viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj/ica, zapošljavanje na određeno vrijeme za potrebe predsjedanja    Republike Hrvatske Vijećem Europske unije u trajanju najdulje do 31. srpnja 2020. godine

Stručni uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni

studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja prirodnih, tehničkih ili biotehničkih

znanosti

- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

- položen državni stručni ispit

- znanje engleskog jezika

- poznavanje rada na računalu

 

90. stručni savjetnik – 1 izvršitelj/ica, zapošljavanje na određeno vrijeme za potrebe predsjedanja    Republike Hrvatske Vijećem Europske unije u trajanju najdulje do 31. srpnja 2020. godine

Stručni uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni

studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja prirodnih, tehničkih ili

biotehničkih znanosti

- najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

- položen državni stručni ispit

- znanje engleskog jezika

- poznavanje rada na računalu

 

5. UPRAVA ZA ZAŠTITU PRIRODE

5.1. Sektor za bioraznolikost i strateške poslove

5.1.1. Služba za bioraznolikost

100. stručni suradnik – 2 izvršitelja/ice, zapošljavanje na određeno vrijeme za potrebe predsjedanja    Republike Hrvatske Vijećem Europske unije u trajanju najdulje do 31. srpnja 2020. godine

Stručni uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni

studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja prirodnih znanosti (polje biologija,

interdisciplinarne prirodne znanosti), biotehničkih znanosti (polje poljoprivreda-agronomija, šumarstvo)

ili biomedicinskih znanosti (veterinarska medicina)

- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

- položen državni stručni ispit

- odlično poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu

- napredno poznavanje rada na računalu

 

5.1.2. Služba za strateške poslove

105. stručni suradnik – 3 izvršitelja/ice, zapošljavanje na određeno vrijeme za potrebe predsjedanja    Republike Hrvatske Vijećem Europske unije u trajanju najdulje do 31. srpnja 2020. godine

Stručni uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni

studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja prirodnih znanosti (polje biologija,

interdisciplinarne prirodne znanosti) ili biotehničkih znanosti (polje poljoprivreda-agronomija, šumarstvo)

- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

- položen državni stručni ispit

- izvrsno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu

- napredno poznavanje rada na računalu

 

6. UPRAVA ZA ENERGETIKU

6.1. Sektor za energetsku politiku i planiranje

6.1.1. Služba za energetsku strategiju i statistike planiranja

 124. viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj/ica, zapošljavanje na određeno vrijeme za potrebe predsjedanja    Republike Hrvatske Vijećem Europske unije u trajanju najdulje do 31. srpnja 2020. godine

Stručni uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni

studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja tehničkih znanosti (polje

strojarstvo, elektrotehnika, rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo) ili društvenih znanosti

- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

- položen državni stručni ispit

- aktivno znanje engleskog jezika

- poznavanje rada na računalu

 

6.2. Sektor za energetska tržišta i infrastrukturu, energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije

6.2.1. Služba za razvoj energetskih tržišta i energetsku infrastrukturu

139. viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj/ica, zapošljavanje na određeno vrijeme za potrebe predsjedanja    Republike Hrvatske Vijećem Europske unije u trajanju najdulje do 31. srpnja 2020. godine

Stručni uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni

studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja tehničkih znanosti (polje

strojarstvo, elektrotehnika) ili društvenih znanosti

- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

- položen državni stručni ispit

- aktivno znanje engleskog jezika

- poznavanje rada na računalu

 

6.2.2. Služba za energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije 

142. viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj/ica, zapošljavanje na određeno vrijeme za potrebe predsjedanja    Republike Hrvatske Vijećem Europske unije u trajanju najdulje do 31. srpnja 2020. godine

Stručni uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni

studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja tehničkih znanosti (polje

strojarstvo, elektrotehnika, rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo) ili društvenih znanosti

- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

- položen državni stručni ispit

- aktivno znanje engleskog jezika

- poznavanje rada na računalu

  

143. viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj/ica, zapošljavanje na određeno vrijeme za potrebe predsjedanja    Republike Hrvatske Vijećem Europske unije u trajanju najdulje do 31. srpnja 2020. godine

Stručni uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni

studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja tehničkih znanosti (polje

strojarstvo, elektrotehnika, rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo) ili društvenih znanosti

- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

- položen državni stručni ispit

- aktivno znanje engleskog jezika

- poznavanje rada na računalu

 

7. UPRAVA VODNOGA GOSPODARSTVA I ZAŠTITU MORA

7.1. Sektor voda, vodnog dobra, vodne politike i međunarodne suradnje

7.1.1. Služba zaštite od štetnog djelovanja voda, vodnog dobra, navodnjavanja i melioracijske odvodnje

7.1.1.3. Odjel navodnjavanja i melioracijske odvodnje

174. stručni suradnik za navodnjavanje – 1 izvršitelj/ica, zapošljavanje na određeno vrijeme za potrebe predsjedanja    Republike Hrvatske Vijećem Europske unije u trajanju najdulje do 31. srpnja 2020. godine

Stručni uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni

studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja prirodnih znanosti (polje kemija,

biologija, geologija), tehničkih znanosti (polje građevinarstvo, geodezija), biotehničkih znanosti (polje

agronomija, biotehnologija, prehrambena tehnologija) ili društvenih znanosti (polje pravo)

- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

- položen državni stručni ispit

- znanje engleskog jezika

- poznavanje rada na računalu

 

7.1.3. Služba vodne politike i međunarodne suradnje

7.1.3.1. Odjel vodne politike

188. stručni suradnik za vodnu politiku – 1 izvršitelj/ica, zapošljavanje na određeno vrijeme za potrebe predsjedanja    Republike Hrvatske Vijećem Europske unije u trajanju najdulje do 31. srpnja 2020. godine

Stručni uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni

studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja prirodnih znanosti (polje kemija,

biologija, geologija), tehničkih znanosti (polje građevinarstvo, geodezija) biotehničkih znanosti (polje

agronomija, biotehnologija, prehrambena tehnologija) ili društvenih znanosti (polje pravo, ekonomija)

- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

- položen državni stručni ispit

- znanje engleskog jezika

- poznavanje rada na računalu

 

7.3. Sektor djelatnosti javne vodoopskrbe i odvodnje

7.3.1. Služba za institucionalni ustroj djelatnosti javne vodoopskrbe i odvodnje

7.3.1.1. Odjel javne vodoopskrbe

210. stručni suradnik za javnu vodoopskrbu – 1 izvršitelj/ica, zapošljavanje na određeno vrijeme za potrebe predsjedanja    Republike Hrvatske Vijećem Europske unije u trajanju najdulje do 31. srpnja 2020. godine 

Stručni uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni

studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja prirodnih znanosti (polje kemija,

biologija), tehničkih (polje građevinarstvo, arhitektura, strojarstvo), biotehničkih (polje agronomija,

biotehnologija, prehrambena tehnologija) ili društvenih znanosti (polje pravo, ekonomija)

- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

- položen državni stručni ispit

- poznavanje rada na računalu

 

9. UPRAVA ZA PROGRAME I PROJEKTE EU, EUROPSKE I MEĐUNARODNE POSLOVE

9.3. Služba za europske poslove

9.3.1. Odjel za EU koordinaciju 

331. stručni suradnik – 3 izvršitelja/ice, zapošljavanje na određeno vrijeme za potrebe predsjedanja    Republike Hrvatske Vijećem Europske unije u trajanju najdulje do 31. srpnja 2020. godine 

Stručni uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni

studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja društvenih, humanističkih,

tehničkih, prirodnih ili biotehničkih znanosti

- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

- položen državni stručni ispit

- znanje engleskog jezika u govoru i pismu

- poznavanje rada na računalu

 

11. SAMOSTALNA SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU I PROTOKOL

11.2. Odjel za protokol

351. viši stručni savjetnik za protokol – 1 izvršitelj/ica, zapošljavanje na određeno vrijeme za potrebe predsjedanja    Republike Hrvatske Vijećem Europske unije u trajanju najdulje do 31. srpnja 2020. godine

Stručni uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni

studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja društvenih, humanističkih ili

tehničkih znanosti

- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

- položen državni stručni ispit

- poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu

- poznavanje rada na računalu

Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola.

Osobe se primaju u državnu službu uz obvezan probni rad od dva mjeseca. 

Na oglas se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit uz obvezu polaganja državnog stručnog ispita u roku od 6 mjeseci od isteka probnog rada.

U prijavi na oglas potrebno je navesti osobne podatke podnositelja/ice prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu na oglas kandidati/kinje su dužni priložiti:

-       životopis,

-       dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),

-       presliku diplome,

-       dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju kao što je navedeno u stručnim  uvjetima za pojedino radno mjesto (i/ili elektronički zapis i/ili potvrdu o podacima evidentiranim  

            u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koja mora sadržavati podatke o:  

            poslodavcu, osnovi osiguranja, početku i prestanku osiguranja, radnom vremenu, stvarnoj i

             potrebnoj stručnoj spremi te trajanju staža osiguranja, i/ili ugovor o radu, i/ili ugovor o djelu i/ili

             rješenje o rasporedu ili potvrdu poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima koja

             mora sadržavati vrstu poslova koje je obavljao, u kojoj stručnoj spremi i vremensko razdoblje u    

            kojem je kandidat obavljao navedene poslove)    

-       preslik uvjerenja o položenome državnom stručnom ispitu, ako kandidat/kinja ima položen državni stručni ispit,

-       dokaz o aktivnom znanju, znanju, odličnom poznavanju, izvrsnom poznavanju ili poznavanju engleskog jezika i to presliku svjedodžbe srednje škole ili indeksa fakulteta iz kojeg je vidljivo da je položen strani jezik ili potvrda škole stranih jezika, za radna mjesta za koja je stručni uvjet aktivno znanje, znanje, odlično poznavanje, izvrsno poznavanje ili poznavanje engleskog jezika.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata/kinje predočit će se izvornik.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na web-stranici Ministarstva uprave neposredno ili poštom na adresu Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, 10000 Zagreb, Radnička cesta 80, s naznakom »Za oglas za prijam u državnu službu« (uz redni broj i naziv radnog mjesta na koje se kandidat/kinja prijavljuje).

Kandidati /tkinje koji/e se natječu za više radnih mjesta dužni/e su za svako pojedino radno mjesto podnijeti zasebnu prijavu sa svim traženim prilozima.

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

Osoba koja nije podnijela pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom/tkinjom prijavljenim na oglas.

Kandidat/kinja s pravom prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje pod jednakim uvjetima.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, 121/2017), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14 i 39/18) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/tkinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na oglas dužan/a je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata uz prijavu na oglas dužan/a je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na oglas, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Komisiju za provedbu oglasa (u nastavku teksta: Komisija) imenuje ministar zaštite okoliša i energetike.

Komisija utvrđuje listu kandidata prijavljenih na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, čije su prijave pravovremene i potpune i kandidate s te liste poziva na razgovor (intervju).

Kandidat/kinja koji/a nije pristupio/la razgovoru (intervjuu) više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta objavit će se na web-stranici Ministarstva zaštite okoliša i energetike https://www.mzoe.hr.

Vrijeme i mjesto održavanja razgovora (intervjua) objavit će se najmanje pet dana prije dana određenog za razgovor (intervju) na web-stranici Ministarstva zaštite okoliša i energetike https://www.mzoe.hr.

Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.

O rezultatima oglasa kandidati/tkinje će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web-stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr i web-stranici Ministarstva zaštite okoliša i energetike https://www.mzoe.hr.

Dostava rješenja svim kandidatima/kinjama smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web-stranici Ministarstva uprave.

 MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE

MZOE OGLAS (pdf)

OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI RADNIH MJESTA (pdf)

28.11.2018. - Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

KLASA: 112-07/18-02/06
URBROJ: 517-02-1-1-18-1
Zagreb, 26. studenoga 2018.

Na temelju članka 45. stavka 1. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, broj: 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 61/17), članka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine, broj: 78/17) te Plana prijma u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2018. godinu (Narodne novine, broj: 43/18 i 52/18), Ministarstvo zaštite okoliša i energetike raspisuje


JAVNI NATJEČAJ
za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme za sljedeća radna mjesta:

2. GLAVNO TAJNIŠTVO
2.3. Sektor za nabavu, informatičke i tehničke poslove
2.3.1. Služba za nabavu

37. viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski
sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja društvenih ili
tehničkih znanosti
- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni stručni ispit
- poznavanje engleskog jezika
- poznavanje rada na računalu u programima za obradu teksta i tablica


4. UPRAVA ZA KLIMATSKE AKTIVNOSTI, ODRŽIVI RAZVOJ I ZAŠTITU ZRAKA, TLA
I OD SVJETLOSNOG ONEČIŠĆENJA
4.2. Služba za zaštitu zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja

87. viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski
sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja prirodnih,
tehničkih ili biotehničkih znanosti
- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni stručni ispit
- znanje engleskog jezika
- poznavanje rada na računalu

 

6. UPRAVA ZA ENERGETIKU
6.2. Sektor za energetska tržišta i infrastrukturu, energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije
6.2.1. Služba za razvoj energetskih tržišta i energetsku infrastrukturu

137. viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski
sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja tehničkih ili
društvenih znanosti
- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni stručni ispit
- aktivno znanje engleskog jezika
- poznavanje rada na računalu

6.2.2. Služba za energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije

142. viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski
sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja tehničkih znanosti
(polje strojarstvo, elektrotehnika, rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo) ili društvenih znanosti
- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni stručni ispit
- aktivno znanje engleskog jezika
- poznavanje rada na računalu

6.3. Sektor za naftno rudarstvo i geotermalne vode za energetske svrhe
6.3.1. Služba za ugljikovodike, skladištenje prirodnog plina i trajno zbrinjavanje ugljikovog dioksida

148. viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski
sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja tehničkih znanosti,
(polje rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo) ili prirodnih znanosti (polje geologija)
- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- znanje engleskog jezika
- položen državni stručni ispit
- poznavanje rada na računalu


8. UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE
8.1. Sektor inspekcijskog nadzora zaštite okoliša
8.1.3. Služba inspekcijskog nadzora zaštite okoliša - područna jedinica Split

235. inspektor zaštite okoliša (mjesto rada Šibenik) – 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski
sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, smjer kemijskog inženjerstva i tehnologije
ili prehrambeno-biotehnološki ili prirodoslovno-matematički ili agronomski ili geološki ili rudarski ili
farmaceutsko-biokemijski ili veterinarski ili šumarski ili strojarski smjer ili elektrotehnički ili
ekonomski ili geoinženjerski smjer ili smjer inženjerstvo okoliša
- najmanje pet godina radnog iskustva u struci
- položen državni stručni ispit
- položen vozački ispit B kategorije
- poznavanje engleskog jezika
- znanje rada na računalu

8.2. Sektor inspekcijskog nadzora zaštite prirode
8.2.1. Služba inspekcijskog nadzora zaštite prirode - Kontinentalna Hrvatska

249. viši inspektor zaštite prirode (mjesto rada Karlovac) – 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski
sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz prirodnih, biotehničkih, biomedicinskih
ili društvenih područja
- najmanje pet godina radnog iskustva u struci
- položen državni stručni ispit
- položen vozački ispit B kategorije
- poznavanje engleskog jezika
- znanje rada na računalu


8.3. Sektor državne vodopravne inspekcije, inspekcije elektroenergetike, toplinarstva, ugljikovodika i
geotermalnih voda za energetske svrhe
8.3.1. Služba državne vodopravne inspekcije
8.3.1.1. Odjel za Savu

258. viši inspektor (mjesto rada Zagreb) – 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski
sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz polja građevinarstva, kemije, prava,
geologije, prehrambene tehnologije, biotehnologije, poljoprivrede (agronomije), javnog zdravstva i
zdravstvene zaštite ili interdisciplinarnih tehničkih znanosti uključujući i kulturnu tehniku
- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni stručni ispit
- položen vozački ispit B kategorije
- znanje rada na računalu


259. državni vodopravni inspektor (mjesto rada Karlovac) – 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski
sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz polja građevinarstva, kemije, prava,
geologije, prehrambene tehnologije, biotehnologije, poljoprivrede (agronomije), javnog zdravstva i
zdravstvene zaštite ili interdisciplinarnih tehničkih znanosti uključujući i kulturnu tehniku
- pet godina radnog iskustva na poslovima upravljanja vodama ili zaštite okoliša ili prirode,
- položen državni stručni ispit za državnog vodopravnog inspektora
- položen vozački ispit B kategorije
- znanje rada na računalu


8.3.1.4. Odjel za slivove sjevernog Jadrana

267. viši inspektor (mjesto rada Pazin) – 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski
sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz polja građevinarstva, kemije, prava,
geologije, prehrambene tehnologije, biotehnologije, poljoprivrede (agronomije), javnog zdravstva i
zdravstvene zaštite ili interdisciplinarnih tehničkih znanosti uključujući i kulturnu tehniku
- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni stručni ispit
- položen vozački ispit B kategorije
- znanje rada na računalu


268. državni vodopravni inspektor (mjesto rada Rijeka) – 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski
sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz polja građevinarstva, kemije, prava,
geologije, prehrambene tehnologije, biotehnologije, poljoprivrede (agronomije), javnog zdravstva i
zdravstvene zaštite ili interdisciplinarnih tehničkih znanosti uključujući i kulturnu tehniku
- pet godina radnog iskustva na poslovima upravljanja vodama ili zaštite okoliša ili prirode
- položen državni stručni ispit za državnog vodopravnog inspektora
- položen vozački ispit B kategorije
- znanje rada na računalu


8.3.2. Služba inspekcijskog nadzora u području elektroenergetike, toplinarstva, ugljikovodika i
geotermalnih voda za energetske svrhe
Područna jedinica Rijeka– samostalni izvršitelj (elektroenergetika)

274. elektroenergetski inspektor (mjesto rada Zagreb) – 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:
- završen sveučilišni diplomski studij ili diplomski specijalistički stručnu studij elektrotehničke struke,
energetskog ili drugog odgovarajućeg smjera
- najmanje jedna godina radnog iskustva u struci
- položen državni stručni ispit za elektroenergetskog inspektora
- položen vozački ispit B kategorije
- znanje rada na računalu


Područna jedinica Osijek– samostalni izvršitelj (elektroenergetika)

277. elektroenergetski inspektor – 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:
- završen sveučilišni diplomski studij ili diplomski specijalistički stručnu studij elektrotehničke struke,
energetskog ili drugog odgovarajućeg smjera
- najmanje jedna godina radnog iskustva u struci
- položen državni stručni ispit za elektroenergetskog inspektora
- položen vozački ispit B kategorije
- znanje rada na računalu


8.4. Sektor zajedničkih poslova inspekcije
8.4.2. Služba za analizu, izvješćivanje i strateško planiranje

290. informatički suradnik – 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij informatičkog, elektrotehničkog ili matematičkog smjera
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni stručni ispit
- poznavanje engleskog jezika
- znanje rada na računalu

9. UPRAVA ZA PROGRAME I PROJEKTE EU, EUROPSKE I MEĐUNARODNE POSLOVE
9.4. Služba za međunarodne poslove

336. viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja društvenih, humanističkih, tehničkih, prirodnih ili biotehničkih znanosti
- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni stručni ispit
- znanje engleskog jezika u govoru i pismu
- poznavanje rada na računalu

Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova.

Službenici se primaju u državnu službu uz probni rad od 3 mjeseca.

Na javni natječaj se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu polaganja državnog stručnog ispita u roku od 6 mjeseci od isteka probnog rada.

U prijavi na javni natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti e-adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu na javni natječaj kandidati su dužni priložiti:

- životopis,
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili
domovnice),
- preslik diplome,
- dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju kao što je navedeno u stručnim
uvjetima za pojedino radno mjesto (i/ili elektronički zapis i/ili potvrdu o podacima evidentiranom u
bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koji mora sadržavati podatke o: poslodavcu,
osnovi osiguranja, početku i prestanku osiguranja, radnom vremenu, stvarnoj i potrebnoj stručnoj
spremi te trajanju staža osiguranja, i/ili ugovor o radu, i/ili ugovor o djelu i/ili rješenje o rasporedu ili
potvrdu poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima koja mora sadržavati vrstu
poslova koju je obavljao, u kojoj stručnoj spremi i razdoblje u kojem je kandidat obavljao navedene
poslove)
- preslik uvjerenja o položenome državnom stručnom ispitu, ako kandidat/kinja ima položen državni
stručni ispit,
- dokaz o aktivnom znanju, znanju ili poznavanju engleskog jezika i to presliku svjedodžbe srednje škole
ili indeksa fakulteta iz kojeg je vidljivo da je položen strani jezik ili potvrda škole stranih jezika, za
radna mjesta za koja je stručni uvjet aktivno znanje, znanje ili poznavanje engleskog jezika,
- presliku vozačke dozvole, za radna mjesta za koja je stručni uvjet položen vozački ispit B kategorije,

Osobe koje podnesu prijavu na javni natječaj za radna mjesta pod rednim brojem 259. i 268. dužne su dokazati ostvareni propisani broj godina radnog iskustva na poslovima upravljanja vodama ili zaštite okoliša ili prirode (kao jedan od stručnih uvjeta navedenih radnih mjesta).

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama.

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, 10000 Zagreb, Radnička cesta 80, s naznakom »Za javni natječaj za prijam u državnu službu« (uz redni broj i naziv radnog mjesta na koje se kandidat/kinja prijavljuje).

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku javnog natječaja.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/2017), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01 i 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan/a je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.

Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje ministar zaštite okoliša i energetike.

Komisija utvrđuje listu kandidata prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, čije su prijave pravodobne i potpune i kandidate s te liste upućuje na testiranje i intervju.

Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima (intervju).

Kandidat/kinja koji/a nije pristupio/ila testiranju više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, sadržaj i način testiranja te pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje, objavit će se na web-stranici Ministarstva zaštite okoliša i energetike http://mzoip.hr.

Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objavit će se na web-stranici Ministarstva zaštite okoliša i energetike http://mzoip.hr, istovremeno s objavom javnog natječaja.

Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje, na web-stranici Ministarstva zaštite okoliša i energetike https://www.mzoe.hr.

Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju, ministar zaštite okoliša i energetike obustavit će postupak po ovom natječaju.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web-stranici Ministarstva zaštite okoliša i energetike http://mzoip.hr i web stranici Ministarstva uprave http://uprava.gov.hr.

Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od objave na web-stranici Ministarstva uprave.


MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE

 

Javni natječaj je objavljen u„Narodnim novinama“, broj 104/2018 od 28. studenoga 2018. godine.

 MZOE - JAVNI NATJEČAJ (pdf)

SADRŽAJ TESTIRANJA ODNOSNO PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPRMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE TE NAČIN TESTIRANJA

I FAZA - Poziv kandidata na testiranje

Opis poslova i podaci o plaći radnih mjesta

Rezultati prve faze testiranja

Poziv na drugu fazu testiranja i Intervju

Rezultati druge faze testiranja

Rješenje o prijmu u državnu službu - r. mj. 87

Rješenje o prijmu u državnu službu - r. mj. 137

Rješenje o prijmu u državnu službu - r. mj. 148

Rješenje o prijmu u državnu službu - r. mj. 258

Rješenje o prijmu u državnu službu - r. mj. 259

Rješenje o prijmu u državnu službu - r. mj. 267

Rješenje o prijmu u državnu službu - r. mj. 277

Rješenje o prijmu u državnu službu - r. mj. 249

Odluka o djelomičnoj obustavi postupka Javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

24.08.2018. - POZIV na intervju vezan uz raspisani natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove "Nacionalni park Kornati"

Povjerenstvo za provođenje natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove „Nacionalni park Kornati“ objavljuje

POZIV NA INTERVJU

Vezan uz raspisani javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove „Nacionalni park Kornati“ na mandatno razdoblje od četiri godine, objavljen u Narodnim novinama, broj: 68/18, 27. srpnja 2018. i na mrežnim stranicama Javne ustanove „Nacionalni park Kornati“.

Intervju s kandidatima, koji ispunjavaju formalno-pravne uvjete iz natječaja za ravnatelja/icu održat će se 29. kolovoza 2018. u prostorijama Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, Zagreb.

24.08.2018. - POZIV na intervju (pdf)

18.07.2018. - POZIV na intervju vezan uz raspisani natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove "Park prirode Vransko jezero"

Povjerenstvo za provođenje natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove „Park prirode Vransko jezero“ objavljuje

POZIV NA INTERVJU

Vezan uz raspisani javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove „Park prirode Vransko jezero“ na mandatno razdoblje od četiri godine, objavljen u Narodnim novinama, broj: 57/18 i na Internet stranicama Javne ustanove „Park prirode Vransko jezero“.

Intervju s kandidatima, koji ispunjavaju formalno-pravne uvjete iz natječaja za ravnatelja/icu održat će se 24. srpnja 2018. u prostorijama Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, Zagreb.

18.07.2018. Poziv na intervju (pdf)

13.07.2018. Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

KLASA: 112-07/18-02/03

URBROJ: 517-03-1-1-18-1

Zagreb, 12. srpnja 2018.

Na temelju članka 45. stavak 1. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, broj: 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 61/17), članka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine, broj: 78/17) te Plana prijma u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2018. godinu (Narodne novine, broj: 43/18 i 52/18), Ministarstvo zaštite okoliša i energetike raspisuje

 JAVNI NATJEČAJ

 za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme za sljedeća radna mjesta:

2. GLAVNO TAJNIŠTVO

2.1. Sektor za ljudske potencijale i opće poslove

2.1.2. Služba za opće poslove

2.1.2.1. Odjel za upravljanje imovinom

18. viši stručni savjetnik – 2 izvršitelja/ice

Stručni uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja društvenih ili tehničkih znanosti

- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

- položen državni stručni ispit

- znanje rada na računalu u programima za obradu teksta i tablica

2.3. Sektor za nabavu, informatičke i tehničke poslove

2.3.1. Služba za nabavu

37. viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja društvenih ili tehničkih znanosti

- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

- položen državni stručni ispit

- poznavanje engleskog jezika

- poznavanje rada na računalu u programima za obradu teksta i tablica

 

3. UPRAVA ZA PROCJENU UTJECAJA NA OKOLIŠ I ODRŽIVO GOSPODARENJE OTPADOM

3.1. Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

3.1.1. Služba za stratešku procjenu utjecaja strategije, plana i programa na okoliš

53. stručni suradnik – 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja prirodnih, tehničkih, biotehničkih, društvenih ili humanističkih znanosti

- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

- položen državni stručni ispit

- znanje engleskog jezika u govoru i pismu

- poznavanje rada na računalu

3.1.2. Služba za procjenu utjecaja zahvata na okoliš

57. stručni suradnik – 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja prirodnih, tehničkih, biotehničkih, društvenih ili humanističkih znanosti

- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

- položen državni stručni ispit

- znanje engleskog jezika u govoru i pismu

- poznavanje rada na računalu

3.2. Sektor za održivo gospodarenje otpadom

3.2.2. Služba za planove i posebne kategorije otpada

70. viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja prirodnih, tehničkih, biotehničkih ili biomedicinskih znanosti

- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

- položen državni stručni ispit

- znanje engleskog jezika u govoru i pismu

- poznavanje rada na računalu

 

4. UPRAVA ZA KLIMATSKE AKTIVNOSTI, ODRŽIVI RAZVOJ I ZAŠTITU ZRAKA, TLA I OD SVJETLOSNOG ONEČIŠĆENJA

4.1. Sektor za klimatske aktivnosti i održivi razvoj

4.1.2. Služba za održivi razvoj

83. viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja prirodnih, tehničkih ili biotehničkih znanosti

- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

- položen državni stručni ispit

- znanje engleskog jezika u govoru i pismu

- poznavanje rada na računalu

4.2. Služba za zaštitu zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja

87. viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja prirodnih, tehničkih ili biotehničkih znanosti

- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

- položen državni stručni ispit

- znanje engleskog jezika

- poznavanje rada na računalu

 

5. UPRAVA ZA ZAŠTITU PRIRODE

5.2. Sektor za zaštićena područja i ocjenu prihvatljivosti

5.2.1. Služba za zaštićena područja

111. stručni suradnik – 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja prirodnih (polje biologija, geologija, interdisciplinarne prirodne znanosti), biotehničkih (polje poljoprivreda-agronomija, šumarstvo), tehničkih (polje geodezija, interdisciplinarne tehničke znanosti, arhitektura i urbanizam, građevinarstvo) ili interdisciplinarnih područja znanosti (polje geografija)

- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

- položen državni stručni ispit

- odlično poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu

- napredno poznavanje rada na računalu

5.2.2.Služba za ocjenu prihvatljivosti i odobrenja zahvata

115. stručni suradnik – 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja prirodnih (polje biologija, geologija, interdisciplinarne prirodne znanosti), biotehničkih (polje poljoprivreda-agronomija, šumarstvo), tehničkih (polje geodezija, interdisciplinarne tehničke znanosti, arhitektura i urbanizam, građevinarstvo) ili interdisciplinarnih područja znanosti (polje geografija)

- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

- položen državni stručni ispit

- dobro poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu

- napredno poznavanje rada na računalu

 

6. UPRAVA ZA ENERGETIKU

6.2. Sektor za energetska tržišta i infrastrukturu, energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije

6.2.1. Služba za razvoj energetskih tržišta i energetsku infrastrukturu

137. viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja tehničkih ili društvenih znanosti

- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

- položen državni stručni ispit

- aktivno znanje engleskog jezika

- poznavanje rada na računalu

6.2.2. Služba za energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije

142. viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja tehničkih znanosti (polje strojarstvo, elektrotehnika, rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo) ili društvenih znanosti

- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

- položen državni stručni ispit

- aktivno znanje engleskog jezika

- poznavanje rada na računalu

6.3. Sektor za naftno rudarstvo i geotermalne vode za energetske svrhe

146. načelnik Sektora – 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja tehničkih znanosti, (polje rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo) ili prirodnih znanosti (polje geologija)

- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

- položen državni stručni ispit

- znanje engleskog jezika

- poznavanje rada na računalu

6.3.1. Služba za ugljikovodike, skladištenje prirodnog plina i trajno zbrinjavanje ugljikovog dioksida

148. viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja tehničkih znanosti, (polje rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo) ili prirodnih znanosti (polje geologija)

- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

- znanje engleskog jezika

- položen državni stručni ispit

- poznavanje rada na računalu

6.4. Služba žalbenog postupka u energetici i naftnom rudarstvu

159. viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja tehničkih znanosti (polje elektrotehnika, strojarstvo, rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo) ili društvenih znanosti (polje pravo)

- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

- položen državni stručni ispit

- poznavanje rada na računalu

 

7. UPRAVA VODNOGA GOSPODARSTVA I ZAŠTITU MORA

162. stručni referent – 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:

- srednja stručna sprema ekonomske, upravne ili birotehničke struke ili gimnazija

- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

- položen državni stručni ispit

- poznavanje rada na računalu

7.1. Sektor voda, vodnog dobra, vodne politike i međunarodne suradnje

7.1.1. Služba zaštite od štetnog djelovanja voda, vodnog dobra, navodnjavanja i melioracijske odvodnje

7.1.1.1. Odjel vodnog dobra

167. stručni suradnik za vodno dobro – 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja prirodnih znanosti (polje kemija, biologija, geologija), tehničkih (polje građevinarstvo, geodezija), biotehničkih (polje agronomija, biotehnologija, prehrambena tehnologija) ili društvenih znanosti (polje pravo)

- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

- položen državni stručni ispit

- poznavanje rada na računalu

7.1.1.3. Odjel navodnjavanja i melioracijske odvodnje

174. stručni suradnik za navodnjavanje – 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja prirodnih znanosti (polje kemija, biologija, geologija), tehničkih znanosti (polje građevinarstvo, geodezija), biotehničkih znanosti (polje agronomija, biotehnologija, prehrambena tehnologija) ili društvenih znanosti (polje pravo)

- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

- položen državni stručni ispit

- znanje engleskog jezika

- poznavanje rada na računalu

7.2. Sektor upravnog nadzora, kontrole naknada i žalbenog postupka u vodnom gospodarstvu

7.2.2. Služba žalbenog postupka u vodnom gospodarstvu

204. stručni suradnik za žalbe na vodne naknade, ovrhe vodnih naknada i akte prvostupanjskih tijela – 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja prirodnih znanosti (polje kemija, biologija, geologija), tehničkih znanosti (polje građevinarstvo) biotehničkih znanosti (polje agronomija, prehrambena tehnologija) ili društvenih znanosti (polje pravo, ekonomija)

- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

- položen državni stručni ispit

- poznavanje rada na računalu

7.3. Sektor djelatnosti javne vodoopskrbe i odvodnje

7.3.1. Služba za institucionalni ustroj djelatnosti javne vodoopskrbe i odvodnje

7.3.1.2. Odjel javne odvodnje

214. stručni suradnik za javnu odvodnju – 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja prirodnih znanosti (polje kemija, biologija), tehničkih (polje građevinarstvo, arhitektura, strojarstvo), biotehničkih (polje agronomija, biotehnologija, prehrambena tehnologija) ili društvenih znanosti (polje pravo, ekonomija)

- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

- položen državni stručni ispit

- poznavanje rada na računalu

7.3.2. Služba za praćenje učinkovitosti poslovanja isporučitelja vodnih usluga

 

8. UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

8.1. Sektor inspekcijskog nadzora zaštite okoliša

8.1.1. Služba inspekcijskog nadzora zaštite okoliša – Područna jedinica Zagreb

228. viši inspektor zaštite okoliša – 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, smjer kemijskog inženjerstva i tehnologije ili prehrambeno-biotehnološki ili prirodoslovno-matematički ili agronomski ili geološki ili rudarski ili farmaceutsko-biokemijski ili veterinarski ili šumarski ili strojarski smjer ili elektrotehnički ili ekonomski ili geoinženjerski smjer ili smjer inženjerstvo okoliša

- najmanje sedam godina radnog iskustva u struci od čega dvije godine na poslovima vezanim za poslove zaštite okoliša

- položen državni stručni ispit

- položen vozački ispit B kategorije

- poznavanje engleskog jezika

- znanje rada na računalu

8.1.3. Služba inspekcijskog nadzora zaštite okoliša - područna jedinica Split

235. inspektor zaštite okoliša (mjesto rada Šibenik) – 1 izvršitelj/ica  

Stručni uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, smjer kemijskog inženjerstva i tehnologije ili prehrambeno-biotehnološki ili prirodoslovno-matematički ili agronomski ili geološki ili rudarski ili farmaceutsko-biokemijski ili veterinarski ili šumarski ili strojarski smjer ili elektrotehnički ili ekonomski ili geoinženjerski smjer ili smjer inženjerstvo okoliša

- najmanje pet godina radnog iskustva u struci

- položen državni stručni ispit

- položen vozački ispit B kategorije

- poznavanje engleskog jezika

- znanje rada na računalu

8.1.5. Služba inspekcijskog nadzora u području industrijskog onečišćenja i zaštite zraka

241. viši inspektor zaštite okoliša – 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, smjer kemijskog inženjerstva i tehnologije ili prehrambeno-biotehnološki ili prirodoslovno-matematički ili agronomski ili geološki ili rudarski ili farmaceutsko-biokemijski ili veterinarski ili šumarski ili strojarski smjer ili elektrotehnički ili ekonomski ili geoinženjerski smjer ili smjer inženjerstvo okoliša

- najmanje sedam godina radnog iskustva u struci od čega dvije godine na poslovima vezanim za poslove zaštite okoliša

- položen državni stručni ispit

- položen vozački ispit B kategorije

- poznavanje engleskog jezika

- znanje rada na računalu

8.2. Sektor inspekcijskog nadzora zaštite prirode

8.2.1. Služba inspekcijskog nadzora zaštite prirode - Kontinentalna Hrvatska

249. viši inspektor zaštite prirode (mjesto rada Karlovac) – 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz prirodnih, biotehničkih, biomedicinskih ili društvenih područja

- najmanje pet godina radnog iskustva u struci

- položen državni stručni ispit

- položen vozački ispit B kategorije

- poznavanje engleskog jezika

- znanje rada na računalu

8.3. Sektor državne vodopravne inspekcije, inspekcije elektroenergetike, toplinarstva, ugljikovodika i geotermalnih voda za energetske svrhe

8.3.1. Služba državne vodopravne inspekcije

8.3.1.1. Odjel za Savu

258. viši inspektor (mjesto rada Zagreb) – 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz polja građevinarstva, kemije, prava, geologije, prehrambene tehnologije, biotehnologije, poljoprivrede (agronomije), javnog zdravstva i zdravstvene zaštite ili interdisciplinarnih tehničkih znanosti uključujući i kulturnu tehniku

- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

- položen državni stručni ispit

- položen vozački ispit B kategorije

- znanje rada na računalu

259. državni vodopravni inspektor (mjesto rada Zagreb i Karlovac) – 2 izvršitelja/ice

Stručni uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz polja građevinarstva, kemije, prava, geologije, prehrambene tehnologije, biotehnologije, poljoprivrede (agronomije), javnog zdravstva i zdravstvene zaštite ili interdisciplinarnih tehničkih znanosti uključujući i kulturnu tehniku

- pet godina radnog iskustva na poslovima upravljanja vodama ili zaštite okoliša ili prirode,

- položen državni stručni ispit za državnog vodopravnog inspektora

- položen vozački ispit B kategorije

- znanje rada na računalu

8.3.1.4. Odjel za slivove sjevernog Jadrana

267. viši inspektor (mjesto rada Pazin) – 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz polja građevinarstva, kemije, prava, geologije, prehrambene tehnologije, biotehnologije, poljoprivrede (agronomije), javnog zdravstva i zdravstvene zaštite ili interdisciplinarnih tehničkih znanosti uključujući i kulturnu tehniku

- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

- položen državni stručni ispit

- položen vozački ispit B kategorije

- znanje rada na računalu

268. državni vodopravni inspektor (mjesto rada Rijeka) – 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz polja građevinarstva, kemije, prava, geologije, prehrambene tehnologije, biotehnologije, poljoprivrede (agronomije), javnog zdravstva i zdravstvene zaštite ili interdisciplinarnih tehničkih znanosti uključujući i kulturnu tehniku

- pet godina radnog iskustva na poslovima upravljanja vodama ili zaštite okoliša ili prirode

- položen državni stručni ispit za državnog vodopravnog inspektora

- položen vozački ispit B kategorije

- znanje rada na računalu

8.3.2. Služba inspekcijskog nadzora u području elektroenergetike, toplinarstva, ugljikovodika i geotermalnih voda za energetske svrhe

Područna jedinica Rijeka– samostalni izvršitelj (elektroenergetika)

274. elektroenergetski inspektor (mjesto rada Zagreb) – 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:

- završen sveučilišni diplomski studij ili diplomski specijalistički stručnu studij elektrotehničke struke, energetskog ili drugog odgovarajućeg smjera

- najmanje jedna godina radnog iskustva u struci

- položen državni stručni ispit za elektroenergetskog inspektora

- položen vozački ispit B kategorije

- znanje rada na računalu

Područna jedinica Osijek– samostalni izvršitelj (elektroenergetika)

277. elektroenergetski inspektor – 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:

- završen sveučilišni diplomski studij ili diplomski specijalistički stručnu studij elektrotehničke struke, energetskog ili drugog odgovarajućeg smjera

- najmanje jedna godina radnog iskustva u struci

- položen državni stručni ispit za elektroenergetskog inspektora

- položen vozački ispit B kategorije

- znanje rada na računalu

8.4. Sektor zajedničkih poslova inspekcije

8.4.2. Služba za analizu, izvješćivanje i strateško planiranje

290. informatički suradnik – 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij informatičkog, elektrotehničkog ili matematičkog smjera

- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

- položen državni stručni ispit

- poznavanje engleskog jezika

- znanje rada na računalu

9. UPRAVA ZA PROGRAME I PROJEKTE EU, EUROPSKE I MEĐUNARODNE POSLOVE

9.1. Sektor za EU fondove

9.1.1. Služba za koordinaciju operativnih programa

9.1.1.2 Odjel za EU projekte iz područja energetike

301. stručni suradnik – 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja društvenih, humanističkih, tehničkih, prirodnih ili biotehničkih znanosti

- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

- dobro poznavanje engleskog jezika i sposobnost jasne komunikacije na engleskom jeziku

- poznavanje odgovarajućih nacionalnih propisa i propisa Europske unije

- napredno znanje rada na računalu

- položen državni stručni ispit

- završeni programi izobrazbe službenika koji rade na poslovima vezanim uz fondove Europske unije, koje organiziraju i provode resorna ministarstva i institucije nadležne za provedbu izobrazbe, a minimalno programe vezane uz sustav upravljanja i korištenja strukturnih instrumenata, planiranje i odabir projekata, upravljanje nepravilnostima

9.1.2. Služba za EU projekte iz područja gospodarenja otpadom

9.1.2.2. Odjel za provedbu projekata

308. stručni suradnik – 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja društvenih (polje ekonomija), tehničkih, prirodnih ili biotehničkih znanosti

- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

- dobro poznavanje engleskog jezika i sposobnost jasne komunikacije na engleskom jeziku

- poznavanje odgovarajućih nacionalnih propisa i propisa Europske unije

- napredno znanje rada na računalu

- položen državni stručni ispit

- završeni programi izobrazbe službenika koji rade na poslovima vezanim uz fondove Europske unije, koje organiziraju i provode resorna ministarstva i institucije nadležne za provedbu izobrazbe, a minimalno programe vezane uz sustav upravljanja i korištenja strukturnih instrumenata, financijsko planiranje, postupci plaćanja i povrata sredstava, upravljanje nepravilnostima

9.1.3. Služba za tehničku pomoć i koordinaciju financijskih podataka

311. stručni suradnik – 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja društvenih (polje ekonomija), tehničkih, prirodnih ili biotehničkih znanosti

- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

- dobro poznavanje engleskog jezika i sposobnost jasne komunikacije na engleskom jeziku

- poznavanje odgovarajućih nacionalnih propisa i propisa Europske unije

- napredno znanje rada na računalu

- položen državni stručni ispit

- završeni programi izobrazbe službenika koji rade na poslovima vezanim uz fondove Europske unije, koje organiziraju i provode resorna ministarstva i institucije nadležne za provedbu izobrazbe, a minimalno programe vezane uz sustav upravljanja i korištenja strukturnih instrumenata, planiranje i odabir projekata financijsko planiranje, postupci plaćanja i povrata sredstava, upravljanje nepravilnostima

9.3. Služba za europske poslove

9.3.1. Odjel za EU koordinaciju

330. stručni savjetnik – 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja društvenih, humanističkih, tehničkih, prirodnih ili biotehničkih znanosti

- najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

- položen državni stručni ispit

- znanje engleskog jezika u govoru i pismu

- poznavanje rada na računalu

331. stručni suradnik – 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja društvenih, humanističkih, tehničkih, prirodnih ili biotehničkih znanosti

- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

- položen državni stručni ispit

- znanje engleskog jezika u govoru i pismu

- poznavanje rada na računalu

9.4. Služba za međunarodne poslove

336. viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja društvenih, humanističkih, tehničkih, prirodnih ili biotehničkih znanosti

- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

- položen državni stručni ispit

- znanje engleskog jezika u govoru i pismu

- poznavanje rada na računalu

 

10. SAMOSTALNI SEKTOR ZA PRAVNE POSLOVE

10.1. Služba za normativne poslove

343. stručni suradnik – 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja društvenih, humanističkih, tehničkih, prirodnih i biotehničkih znanosti

- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

- položen državni stručni ispit

- znanje engleskog jezika

- poznavanje rada na računalu

 

11. SAMOSTALNA SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU I PROTOKOL

11.1. Odjel za odnose s javnošću

349. viši stručni savjetnik za odnose s javnošću – 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja društvenih, humanističkih ili tehničkih znanosti

- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

- položen državni stručni ispit

- poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu

- poznavanje rada na računalu

 

Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova.

Službenici se primaju u državnu službu uz probni rad od 3 mjeseca.

Na javni natječaj za radna mjesta pod rednim brojem 301., 308. i 311. mogu se prijaviti i kandidati koji nemaju završeni program izobrazbe na poslovima vezanim uz fondove Europske unije, koje organiziraju i provode resorna ministarstva i institucije nadležne za provedbu izobrazbe, a minimalno programe vezane uz sustav upravljanja i korištenja strukturnih instrumenata, planiranje i odabir projekata financijsko planiranje, postupci plaćanja i povrata sredstava, upravljanje nepravilnostima, uz obvezu da se osposobe i steknu potrebna znanja u roku određenom rješenjem o rasporedu na radno mjesto.

Na javni natječaj se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu polaganja državnog stručnog ispita u roku od 6 mjeseci od isteka probnog rada.

U prijavi na javni natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti e-adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu na javni natječaj kandidati/kinje su dužni priložiti:

–  životopis,

–  dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),

–  preslik diplome ili svjedodžbe,

– elektronički zapis o radno-pravnom statusu, odnosno e-radna knjižica. Neće se priznati kao dokaz dostavljena potvrda o stažu i plaći, s obzirom da ista ne sadrži potrebne podatke. Ako kandidat/kinja dostavi potvrdu o radnom iskustvu ili ugovor o djelu kojim je angažiran/a za rad u državnom tijelu, navedeni ugovor/potvrda mora sadržavati podatke o periodu obavljanja poslova te potrebnoj stručnoj spremi za obavljanje navedenih poslova (nije dovoljna dostava samo opisa poslova koje je isti/a obavljala)

–  preslik uvjerenja o položenome državnom stručnom ispitu, ako kandidat/kinja ima položen državni stručni ispit,

– dokaz o znanju engleskog jezika i to presliku svjedodžbe srednje škole ili indeksa fakulteta iz kojeg je vidljivo da je položen strani jezik ili potvrda škole stranih jezika, za radna mjesta za koja je stručni uvjet znanje engleskog jezika,

– presliku vozačke dozvole, za radna mjesta za koja je stručni uvjet položen vozački ispit B kategorije,

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je 8 dana od objave u Narodnim novinama.

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, 10000 Zagreb, Radnička cesta 80, s naznakom »Za javni natječaj za prijam u državnu službu« (uz redni broj i naziv radnog mjesta na koje se kandidat/kinja prijavljuje).

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku javnog natječaja.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/2017), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01 i 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan/a je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.

Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje ministar zaštite okoliša i energetike.

Komisija utvrđuje listu kandidata prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, čije su prijave pravodobne i potpune i kandidate s te liste upućuje na testiranje i intervju.

Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima (intervju).

Kandidat/kinja koji/a nije pristupio/ila testiranju više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, sadržaj i način testiranja te pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje, objavit će se na web-stranici Ministarstva zaštite okoliša i energetike http://mzoip.hr.

Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objavit će se na web-stranici Ministarstva zaštite okoliša i energetike http://mzoip.hr, istovremeno s objavom javnog natječaja.

Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje, na web-stranici Ministarstva zaštite okoliša i energetike http://mzoip.hr.

Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju, ministar zaštite okoliša i energetike obustavit će postupak po ovom natječaju.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web-stranici Ministarstva zaštite okoliša i energetike http://mzoip.hr i web stranici Ministarstva uprave http://uprava.gov.hr.

Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od objave na web-stranici Ministarstva uprave.

 

                                                           MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE

 

MZOE - JAVNI NATJEČAJ (pdf)

SADRŽAJ TESTIRANJA I PRAVNI IZVOIRI ZA TESTIRANJE (pdf)

7.9.2018. POZIV NA PRVU FAZU TESTIRANJA (pdf)       

17.9.2018. POZIV NA PRVU FAZU TESTIRANJA - radno mjesto br. 70 (pdf)         

REZULTATI PRVE FAZE TESTIRANJA (pdf)         

POZIV KANDIDATIMA/KINJAMA NA DRUGU FAZU TESTIRANJA (pdf)                                         

12.10.2018. REZULTATI DRUGE FAZE TESTIRANJA (pdf)

12.10.2018. POZIV NA INTERVJU (pdf)

RJEŠENJE o prijamu u državnu službu - r.mj. 18 (1. izvršitelj)

RJEŠENJE o prijamu u državnu službu - r.mj. 18 (2. izvršitelj)

RJEŠENJE o prijamu u državnu službu - r.mj. 53

RJEŠENJE o prijamu u državnu službu - r.mj. 57

RJEŠENJE o prijamu u državnu službu - r.mj. 70

RJEŠENJE o prijamu u državnu službu - r.mj. 83

RJEŠENJE o prijamu u državnu službu - r.mj. 111

RJEŠENJE o prijamu u državnu službu - r.mj. 115

RJEŠENJE o prijamu u državnu službu - r.mj. 146

RJEŠENJE o prijamu u državnu službu - r.mj. 159

RJEŠENJE o prijamu u državnu službu - r.mj. 162

RJEŠENJE o prijamu u državnu službu - r.mj. 167

RJEŠENJE o prijamu u državnu službu - r.mj. 174

RJEŠENJE o prijamu u državnu službu - r.mj. 204

RJEŠENJE o prijamu u državnu službu - r.mj. 214

RJEŠENJE o prijamu u državnu službu - r.mj. 228

RJEŠENJE o prijamu u državnu službu - r.mj. 241

RJEŠENJE o prijamu u državnu službu - r.mj. 259

RJEŠENJE o prijamu u državnu službu - r.mj. 301

RJEŠENJE o prijamu u državnu službu - r.mj. 308

RJEŠENJE o prijamu u državnu službu - r.mj. 311

RJEŠENJE o prijamu u državnu službu - r.mj. 330

RJEŠENJE o prijamu u državnu službu - r.mj. 331

RJEŠENJE o prijamu u državnu službu - r.mj. 343

RJEŠENJE o prijamu u državnu službu - r.mj. 349

ODLUKA o djelomičnoj obustavi postupka Javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (pdf)

RJEŠENJE o prijmu u državnu službu - r.mj. 146

 

27.06.2018- Poziv na intervju za predsjednika/cu Uprave Agencije za ugljikovodike

19.02.2018. - OBAVIJEST kandidatima prijavljenim na Javni poziv za predlaganje kandidata za dva člana Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije

Tekst OBAVIJESTI (pdf)

 

29.01.2018. - OGLAS za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

Sukladno članku 61. stavku 8. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17), Ministarstvo zaštite okoliša i energetike raspisuje

O G L A S
za prijam u državnu službu na određeno vrijeme


5. UPRAVA ZA ZAŠTITU PRIRODE
5.1. Služba za zaštićena područja, georaznolikost i ekološku mrežu

   - 101. viši/a stručni/a savjetnik/ca – 1 izvršitelj/ica – radi zamjene duže vrijeme odsutnog službenika

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na internetskoj stranici Ministarstva uprave neposredno ili poštom na adresu Radnička cesta 80, 10000 Zagreb, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Glavno tajništvo Ministarstva, Sektor za ljudske potencijale i opće poslove, Služba za ljudske potencijale, s naznakom 'Za Oglas – Klasa: 112-01/17-01/189, Urbroj: 517-03-1-1-18-2'.

Potpuno prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.

Opisi poslova radnog mjesta, podaci o plaći, sadržaj, način, mjesto i vrijeme održavanja testiranja bit će objavljeni na web-stranici www.mzoe.hr, najmanje pet dana prije održavanja testiranja.
Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objavit će se na web-stranici www.mzoe.hr istovremeno s objavom oglasa.

Izabrani/a kandidat/kinja bit će će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr i web stranici Ministarstva zaštite okoliša i energetike www.mzoe.hr.

Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web stranici Ministarstva uprave.

Oglas je objavljen na web stranici Ministarstva uprave dana 29. siječnja 2018. godine.

Tekst oglasa (pdf)

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta (pdf)

Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje (pdf)


08.03.2018. - Poziv na intervju (pdf)

10.04.2018. - Odluka o obustavi postupka prijama (pdf) 

 

29.12.2017. - Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

Sukladno članku 45. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17) i članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine broj 78/2017), te uz odobrenje Ministarstva uprave, Klasa: 112-02/17-01/2048, Urbroj: 515-04-01-02/3-17-3 od 18. prosinca 2017. godine, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

2. GLAVNO TAJNIŠTVO MINISTARSTVA
2.1. Sektor za ljudske potencijale i opće poslove
2.1.2. Služba za opće i tehničke poslove

   - viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj – redni broj radnog mjesta: 22.

2.2. Sektor za financije, javnu nabavu i informatiku
2.2.1. Služba za financije
2.2.1.1. Odjel za planiranje, izvršavanje i analizu proračuna

   - stručni referent – 1 izvršitelj – redni broj radnog mjesta: 35.

2.2.1.2. Odjel za računovodstvene poslove

   - stručni referent – 1 izvršitelj – redni broj radnog mjesta: 40.

2.2.2. Služba za nabavu i informatiku

   - stručni savjetnik – 1 izvršitelj – redni broj radnog mjesta: 47.

3. UPRAVA ZA PROCJENU UTJECAJA NA OKOLIŠ I ODRŽIVO GOSPODARENJE OTPADOM
3.1. Sektor za procjenu utjecaja na okoliš i industrijsko onečišćenje
3.1.1. Služba za procjenu utjecaja na okoliš
3.1.1.1. Odjel za procjenu utjecaja zahvata na okoliša

   - viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj – redni broj radnog mjesta: 57.

5. UPRAVA ZA ZAŠTITU PRIRODE
5.3. Sektor za planske dokumente i ocjenu prihvatljivosti
5.3.1. Služba za planske dokumente

   - stručni suradnik – 1 izvršitelj – redni broj radnog mjesta: 121.

6. UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE
6.3. Sektor inspekcijskih poslova i unaprjeđenja rada
6.3.4. Služba zajedničkih inspekcijskih poslova i unaprjeđenja rada inspekcije zaštite okoliša i inspekcije zaštite prirode

   - viši upravni savjetnik – 1 izvršitelj – redni broj radnog mjesta: 160.

9. SAMOSTALNI SEKTOR ZA PRAVNE POSLOVE
9.2. Služba za žalbe, zastupanje i upravni nadzor

   - upravni savjetnik – 1 izvršitelj – redni broj radnog mjesta: 192.

11. SAMOSTALNA SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU I PROTOKOL

   - viši stručni savjetnik za odnose s javnošću i protokol – 1 izvršitelj – redni broj radnog mjesta: 199.

Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je 8 dana od objave u Narodnim novinama.

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Glavno tajništvo, s naznakom: »Za natječaj - Klasa: 112-07/17-02/04; Urbroj: 517-03-1-1-17-3«, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb.

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, sadržaj i način testiranja te pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje, objavit će se na web stranici Ministarstva zaštite okoliša i energetike.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web-stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr i web-stranici tijela koji je raspisalo javni natječaj www.mzoe.hr.

Javni natječaj je objavljen u 'Narodnim novinama', broj 132 od 29. prosinca 2017. godine.

Tekst natječaja (pdf)

Sadržaj testiranja odnosno pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje te način testiranja (pdf)

31.01.2018. Poziv na testiranje (pdf)

01.03.2018. - Rezultati prve faze testiranja (pdf)

01.03.2018. - Poziv na drugu fazu testiranja (pdf)

08.03.2018. - Rezultati druge faze testiranja (pdf)

08.03.2018. - POZIV na intervju (pdf)

 
12.04.2018. - Odluka o djelomičnoj obustavi javnog natječaja (pdf)

 

 

 

19.12.2017. - POZIV na intervju vezan uz raspisani javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove 'Nacionalni park Plitvička jezera'

Povjerenstvo za provođenje natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove 'Nacionalni park Plitvička jezera' objavljuje

POZIV NA INTERVJU

Vezano uz raspisani javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove 'Nacionalni park Plitvička jezera' na mandatno razdoblje od četiri godine, objavljen u Narodnim novinama, broj: 114/17, izmjenu natječaja koja je objavljena u Narodnim novinama, broj: 117/17 i objavu istoga na Internet stranicama Javne ustanove 'Nacionalni park Plitvička jezera'.

Intervju s kandidatima, koji ispunjavaju formalno-pravne uvjete iz natječaja za ravnatelja/icu održat će se 21. prosinca 2017. u prostorijama Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, Zagreb.

19.12.2017. - POZIV na intervju (pdf)

15.12.2017. - POZIV na intervju vezan uz raspisani javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove 'Park prirode Lastovsko otočje'

Povjerenstvo za provođenje natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove 'Park prirode Lastovsko otočje' objavljuje

POZIV NA INTERVJU

vezan uz raspisani javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove 'Park prirode Lastovsko otočje' na mandatno razdoblje od četiri godine, objavljen u Narodnim novinama, broj: 114/17 i na Internet stranicama Javne ustanove 'Park prirode Lastovsko otočje'.

Intervju s kandidatima, koji ispunjavaju formalno-pravne uvjete iz natječaja za ravnatelja/icu održat će se 18. prosinca 2017. u prostorijama Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, Zagreb, 3. kat.

15.12.2017. - POZIV na intervju (pdf)

 

11.12.2017. - OGLAS za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

Sukladno članku 61. stavku 8. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17) i Planu prijma u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2017. godinu („Narodne novine“, broj 58/17), Ministarstvo zaštite okoliša i energetike raspisuje

O G L A S
za prijam u državnu službu na određeno vrijeme


5. UPRAVA ZA ZAŠTITU PRIRODE
5.2. Sektor za bioraznolikost i strateške poslove
5.2.1. Služba za bioraznolikost

   - 111. stručni/a suradnik/ca – 1 izvršitelj/ica – zbog obavljanja poslova čiji je opseg privremeno povećan za vrijeme trajanja projekta

Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij - smjer biologija, zaštita okoliša, šumarstvo, agronomija, biotehnologija ili veterina,
- najmanje 12 mjeseci radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- položen državni stručni ispit,
- odlično poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu,
- napredno poznavanje rada na računalu.


5.3. Sektor za planske dokumente i ocjenu prihvatljivosti
5.3.1. Služba za planske dokumente

   - 121. stručni/a suradnik/ca – 1 izvršitelj/ica – zbog obavljanja poslova čiji je opseg privremeno povećan za vrijeme trajanja projekta

Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij – smjer šumarstvo, zaštita okoliša, geografija, geodezija, geologija, biologija ili agronomija,
- najmanje 12 mjeseci radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- dobro poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu,
- položen državni stručni ispit,
- napredno poznavanje rada na računalu.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na internetskoj stranici Ministarstva uprave neposredno ili poštom na adresu Radnička cesta 80, 10000 Zagreb, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Glavno tajništvo Ministarstva, Sektor za ljudske potencijale i opće poslove, Služba za ljudske potencijale, s naznakom 'Za Oglas – Klasa: 112-01/17-01/151, Urbroj: 517-03-1-1-17-6'.

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta objavit će se na web stranici tijela koje je raspisalo oglas.

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr  i web stranici Ministarstva zaštite okoliša i energetike www.mzoe.hr .

Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web stranici Ministarstva uprave.

Oglas je objavljen na web stranici Ministarstva uprave dana 11. prosinca 2017. godine.

Tekst oglasa (pdf)

Opis poslova i podaci o plaći radnih mjesta (pdf)

Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje (pdf)

09.01.2018. - POZIV na testiranje (pdf)

http://www.mzoe.hr/doc/1422018-_rjesenje_o_prijamu_u_drzavnu_sluzbu.pdf

http://www.mzoe.hr/doc/1422018-_rjesenje_o_prijamu_u_drzavnu_sluzbu_1.pdf

 

 

 

 

03.11.2017. - POZIV na intervju vezan uz raspisani javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove 'Park prirode Kopački rit'

Povjerenstvo za provođenje natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove 'Park prirode Kopački rit' objavljuje

POZIV NA INTERVJU

vezan uz raspisani javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove 'Park prirode Kopački rit' na mandatno razdoblje od četiri godine, objavljen u Narodnim novinama, broj: 100/17 i na Internet stranicama Javne ustanove 'Park prirode Kopački rit'.

Intervju s kandidatima, koji ispunjavaju formalno-pravne uvjete iz natječaja za ravnatelja/icu održat će se 6. studenog 2017. u prostorijama Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, Zagreb.

03.11.2017. - POZIV na intervju (pdf)

 

30.10.2017. - OGLAS za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

Sukladno članku 61. stavku 8. Zakona o državnim službenicima ('Narodne novine', broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17), Ministarstvo zaštite okoliša i energetike raspisuje

OGLAS
za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

2. GLAVNO TAJNIŠTVO MINISTARSTVA
2.2. Sektor za financije, javnu nabavu i informatiku
2.2.1. Služba za financije
2.2.1.2. Odjel za računovodstvene poslove
   -  43. stručni referent – 1 izvršitelj – radi zamjene duže vrijeme odsutnog službenika

2.2.2. Služba za nabavu i informatiku
   -  50 . viši informatički savjetnik 1 izvršitelj radi zamjene duže vrijeme odsutnog službenika

   -  5.2.1.2.2. viši informatički referent za tehničku potporu 1 izvršitelj radi zamjene duže vrijeme odsutnog službenika

   -  5.2.2.1.2.2. stručni referent – arhivar  1 izvršitelj radi zamjene duže vrijeme odsutnog službenika

3. UPRAVA ZA PROCJENU UTJECAJA NA OKOLIŠ I ODRŽIVO GOSPODARENJE OTPADOM
3.2. Sektor za održivo gospodarenje otpadom, planove, programe i informacijski sustav
3.2.2. Služba za planove, programe i informacijski sustav
   -  74. viši stručni savjetnik 2 izvršitelja radi zamjene duže vrijeme odsutnog službenika

4. UPRAVA ZA KLIMATSKE AKTIVNOSTI, ODRŽIVI RAZVOJ I ZAŠTITU ZRAKA, TLA I MORA
   -  76. stručni referent 1 izvršitelj radi zamjene duže vrijeme odsutnog službenika

4.1. Sektor za klimatske aktivnosti i održivi razvoj
4.1.1. Služba za klimatske aktivnosti i zaštitu ozonskog sloja
   -  83. viši savjetnik - specijalist 1 izvršitelj radi zamjene duže vrijeme odsutnog službenika

5. UPRAVA ZA ZAŠTITU PRIRODE
5.1. Služba za zaštićena područja, georaznolikost i ekološku mrežu
   -  103. stručni suradnik – 1 izvršitelj radi zamjene duže vrijeme odsutnog službenika

5.2. Sektor za bioraznolikost i strateške poslove
5.2.2. Služba za strateške poslove zaštite prirode
   -  113. viši stručni savjetnik –1 izvršitelj   radi zamjene duže vrijeme odsutnog službenika

   -  114. viši stručni savjetnik –1 izvršitelj – radi zamjene duže vrijeme odsutnog službenika

12. UPRAVA VODNOGA GOSPODARSTVA
12.2. Sektor državne vodopravne inspekcije, upravnog nadzora i žalbenog postupka
12.2.1. Služba državne vodopravne inspekcije
12.2.1.1. Odjel za Savu - područna jedinica Zagreb
12.2.1.1.1. Ispostava Zagreb (samostalni izvršitelj)
   -  12.2.1.1.1.1.viši inspektor za vode – 1 izvršitelj –  radi zamjene duže vrijeme odsutnog službenika

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na internetskoj stranici Ministarstva uprave neposredno ili poštom na adresu  Radnička cesta 80, 10000 Zagreb,  Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Glavno tajništvo Ministarstva, Sektor za ljudske potencijale i opće poslove, Služba za ljudske potencijale s naznakom 'Za Oglas –Klasa: 112-07/17-02/02; Urbroj: 517-03-1-1-17-2'.

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta objavit će se na web stranici tijela koje je raspisalo oglas.

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr i web stranici Ministarstva zaštite okoliša i energetike www.mzoe.hr.

Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web stranici Ministarstva uprave.

Oglas je objavljen na web stranici Ministarstva uprave dana 30. listopada 2017. godine.

Tekst oglasa (pdf)

08.12.2017. - POZIV na intervju (pdf)

Opis poslova i podaci o plaći radnih mjesta (pdf)

http://www.mzoe.hr/doc/1322018-_odluka_o_djelomicnoj_obustavi_postupka.pdf

 

25.10.2017. - Javni natječaj za imenovanje glavnog/e tajnika/ice Ministarstva zaštite okoliša i energetike

Na temelju članaka 45. i 74.a stavka 1. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13, 38/13 i 138/15 – Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17) i članaka 2. i 22. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine broj 78/17), Ministarstvo zaštite okoliša i energetike raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za imenovanje glavnog/e tajnika/ice Ministarstva zaštite okoliša i energetike

GLAVNO TAJNIŠTVO
   – glavni/a tajnik/ica Ministarstva – 1 izvršitelj/ica kojeg/u imenuje Vlada Republike Hrvatske na razdoblje od četiri godine.

Javni natječaj za imenovanje glavnog/e tajnika/ice Ministarstva provodi komisija koju imenuje ministar.

Komisija za provedbu javnog natječaja utvrđuje listu kandidata/kinja koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te ih poziva na razgovor (intervju) radi utvrđivanja njihovih stručnih znanja, sposobnosti i vještina te dosadašnjih rezultata u radu.

Razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama provodi ministar ili osoba koju on za to ovlasti.

Za predloženog kandidata/kinju provest će se sigurnosna provjera. Na temelju prijedloga ministra i rezultata sigurnosne provjere, Vlada Republike Hrvatske rješenjem imenuje glavnog/u tajnika/icu Ministarstva.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta za koje je raspisan javni natječaj navedeni su na mrežnim stranicama Ministarstva uprave http://uprava.gov.hr  i Ministarstva zaštite okoliša i energetike http://www.mzoe.hr/.

Mjesto i vrijeme održavanja razgovora (intervjua) bit će objavljeni na mrežnim stranicama Ministarstva uprave i Ministarstva zaštite okoliša i energetike najmanje pet dana prije održavanja razgovora (intervjua).

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb, s naznakom: 'Za javni natječaj za imenovanje glavnog/e tajnika/ice Ministarstva'.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja podnese nepravovremenu i neurednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim na javni natječaj.

O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje bit će obaviješteni dostavom rješenja.

Javni natječaj je objavljen u 'Narodnim novinama' broj 104 od 25. listopada 2017. godine.


Ispravak natječaja objavljen je u 'Narodnim novinama' broj 106 od 31. listopada 2017. godine.


16.11.2017. - OBAVIJEST kandidatima (pdf)

 

 

 

25.09.2017. - POZIV na intervju vezan uz raspisani javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove 'Park prirode Medvednica'

Povjerenstvo za provođenje natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove 'Park prirode Medvednica' objavljuje

POZIV NA INTERVJU

vezan uz raspisani javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove 'Park prirode Medvednica' na mandatno razdoblje od četiri godine, objavljen u Narodnim novinama, broj: 86/17 i na Internet stranicama Javne ustanove 'Park prirode Medvednica'.

Intervju s kandidatima, koji ispunjavaju formalno-pravne uvjete iz natječaja za ravnatelja/icu održat će se 28. rujna 2017. u prostorijama Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, Zagreb.

25.09.2017. - POZIV na intervju (pdf)

 

18.09.2017. - POZIV na intervju vezan uz raspisani javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove 'Nacionalni park Brijuni'

Povjerenstvo za provođenje natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove 'Nacionalni park Brijuni' objavljuje

POZIV NA INTERVJU

vezan uz raspisani javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove 'Nacionalni park Brijuni' na mandatno razdoblje od četiri godine, objavljen u Narodnim novinama, broj: 80/17 i na Internet stranicama Javne ustanove 'Nacionalni park Brijuni'.

Intervju s kandidatima, koji ispunjavaju formalno-pravne uvjete iz natječaja za ravnatelja/icu održat će se 19. i 20. rujna 2017. u prostorijama Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, Zagreb.

18.09.2017. - Poziv na intervju (pdf)

 

18.09.2017. - POZIV na intervju vezan uz raspisani javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove 'Nacionalni park Mljet'

Povjerenstvo za provođenje natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove 'Nacionalni park Mljet' objavljuje

POZIV NA INTERVJU

vezan uz raspisani javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove 'Nacionalni park Mljet' na mandatno razdoblje od četiri godine, objavljen u Narodnim novinama, broj: 82/17 i na Internet stranicama Javne ustanove 'Nacionalni park Mljet'.

Intervju s kandidatima, koji ispunjavaju formalno-pravne uvjete iz natječaja za ravnatelja/icu održat će se 19. i 20. rujna 2017. u prostorijama Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, Zagreb.

18.09.2017. - POZIV na intervju (pdf)

 

 

18.09.2017. - POZIV na intervju vezan uz raspisani javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove 'Nacionalni park Sjeverni Velebit'

Povjerenstvo za provođenje natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove 'Nacionalni park Sjeverni Velebit' objavljuje

POZIV NA INTERVJU

vezan uz raspisani javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove 'Nacionalni park Sjeverni Velebit' na mandatno razdoblje od četiri godine, objavljen u Narodnim novinama, broj: 80/17 i na Internet stranicama Javne ustanove 'Nacionalni park Sjeverni Velebit'.

Intervju s kandidatima, koji ispunjavaju formalno-pravne uvjete iz natječaja za ravnatelja/icu održat će se 19. i 20. rujna 2017. u prostorijama Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, Zagreb.

18.09.2017. - POZIV na intervju (pdf)

 

30.03.2017. - Oglas za prijam službenika/ce u državnu službu na određeno vrijeme

Na temelju članka 61. stavka 6. Zakona o državnim službenicima ('Narodne novine', broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12-pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15 i 138/15), Ministarstvo zaštite okoliša i energetike raspisuje

O G L A S
za prijam službenika/ce u državnu službu na određeno vrijeme


5. UPRAVA ZA ZAŠTITU PRIRODE
5.1. Služba za zaštićena područja, georaznolikost i ekološku mrežu

   - stručni/a suradnik/ca – redni broj radnog mjesta 103. - 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme, zamjena odsutne državne službenice

5.2. Sektor za bioraznolikost i strateške poslove
5.2.2. Služba za strateške poslove zaštite prirode

   - viši/a stručni/a savjetnik/ca – redni broj radnog mjesta 113. - 2 izvršitelja/ice na određeno vrijeme, zamjena odsutne državne službenice

Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći, sadržaj i način testiranja te vrijeme i mjesto održavanja testiranja biti će objavljeni na web stranici Ministarstva zaštite okoliša i energetike www.mzoip.hr, najmanje pet dana prije testiranja.

Kandidati koji se natječu za više radnih mjesta dužni su za svako pojedino radno mjesto podnijeti zasebnu prijavu s traženim prilozima.

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave na web-stranici Ministarstva uprave na adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Glavno tajništvo Ministarstva, Sektor za ljudske potencijale i opće poslove, Služba za ljudske potencijale s naznakom 'Za Oglas – radno mjesto 103. ili 113.', Klasa: 112-01/17-01/40, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb.

Kandidatom prijavljenim na oglas smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz oglasa.
Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

Prijava se smatra pravovremenom ako je pristigla u roku. Prijava poslana preporučeno poštom smatrat će se pravovremenom ako dan predaje pošti pada unutar roka prijave.

Izabrani kandidat pozvat će se da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijamu u državnu službu, dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta.

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni dostavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata.

Oglas je objavljen na web stranici Ministarstva uprave dana 29. ožujka 2017. godine.

Tekst Oglasa (pdf)

 

 

28.03.2017. - POZIV na intervju vezan uz raspisani javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove 'Nacionalni park Paklenica'

Na temelju članka 26. i 27. Statuta Javne ustanove 'Nacionalni park Paklenica', KLASA: 012-03/13-30/01, URBROJ: 2198-1-90-07/01-14-11 od 27. rujna 2014. godine, Povjerenstvo za provođenje natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove 'Nacionalni prirode Paklenica' objavljuje

POZIV NA INTERVJU

vezan uz raspisani javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove 'Nacionalni park Paklenica' na mandatno razdoblje od četiri godine, objavljen u Narodnim novinama, broj: 12/17 i na Internet stranicama Javne ustanove 'Nacionalni park Paklenica'.

Intervju s kandidatima, koji ispunjavaju formalno-pravne uvjete iz natječaja za ravnatelja/icu održat će se 30. ožujka 2017. u prostorijama Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, Zagreb, 3. kat.

28.03.2017. - POZIV na intervju (pdf)

 

28.03.2017. - POZIV na intervju vezan uz raspisani javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove 'Park prirode Kopački rit'

Na temelju članka 26. i 27. Statuta Javne ustanove 'Park prirode Kopački rit', KLASA: 003-05/14-01/2, URBROJ: 2100/24-01/01-14-1 od 28. listopada 2014. godine, Povjerenstvo za provođenje natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove 'Park prirode Kopački rit' objavljuje

POZIV NA INTERVJU

vezan uz raspisani javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove 'Park prirode Kopački rit' na mandatno razdoblje od četiri godine, objavljen u Narodnim novinama, broj: 13/17 i na Internet stranicama Javne ustanove 'Park prirode Kopački rit'.

Intervju s kandidatima, koji ispunjavaju formalno-pravne uvjete iz natječaja za ravnatelja/icu održat će se 30. ožujka 2017. u prostorijama Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, Zagreb, 3. kat.

28.03.2017. - POZIV na intervju (pdf)

 

24.03.2017. - POZIV na intervju vezan uz raspisani javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove 'Park prirode Papuk'

Na temelju članka 26. i 27. Statuta Javne ustanove 'Park prirode Papuk', KLASA: 003-05/14-01/11, URBROJ: 2189/82-01/14-05 od 29. prosinca 2015., Povjerenstvo za provođenje natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove 'Park prirode Papuk' objavljuje

POZIV NA INTERVJU

vezan uz raspisani javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove 'Park prirode Papuk' na mandatno razdoblje od četiri godine, objavljen u Narodnim novinama, broj: 12/17 i na Internet stranicama Javne ustanove 'Park prirode Papuk'.

Intervju s kandidatima, koji ispunjavaju formalno-pravne uvjete iz natječaja za ravnatelja/icu održat će se 28. ožujka 2017. u prostorijama Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, Zagreb, 3. kat.

24.03.2017. - POZIV na intervju (pdf)

 

10.03.2017. - POZIV na intervju vezan uz raspisani javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove 'Nacionalni park Plitvička jezera'

Na temelju članka 26. i 27. Statuta Javne ustanove 'Nacionalni park Plitvička jezera', KLASA: 011-04/04-01/56, URBROJ: 517-04-14-5 od 28. svibnja 2014., Povjerenstvo za provođenje natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove 'Nacionalni park Plitvička jezera' objavljuje

POZIV NA INTERVJU

vezan uz raspisani javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove 'Nacionalni park Plitvička jezera' na mandatno razdoblje od četiri godine, objavljen u Narodnim novinama, broj: 12/17 i na Internet stranicama Javne ustanove 'Nacionalni park Plitvička jezera'.

Intervju s kandidatima, koji ispunjavaju formalno-pravne uvjete iz natječaja za ravnatelja/icu održat će se 20. ožujka 2017. u prostorijama Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, Zagreb, 3. kat.

10.03.2017. - POZIV na intervju (pdf)

 

22.02.2017. - Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

Na temelju članka 45. Zakona o državnim službenicima ('Narodne novine', broj 92/05, 107/07, 27/08, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12-pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15 i 138/15), članka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ('Narodne novine', broj: 74/10, 142/11 i 53/12) te uz odobrenje Ministarstva uprave, KLASA: 112-01/16-01/600, URBROJ: 515-04-01-02/7-17-2 od 23. siječnja 2017. godine, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

2. GLAVNO TAJNIŠTVO MINISTARSTVA
2.2 SEKTOR ZA FINANCIJE, JAVNU NABAVU I INFORMATIKU
2.2.1. SLUŽBA ZA FINANCIJE
2.2.1.1. Odjel za planiranje, izvršavanje i analizu proračuna

   - stručni suradnik – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme – redni broj radnog mjesta: 34.

   - stručni referent – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme – redni broj radnog mjesta: 35.

Opis poslova radnih mjesta, podaci o plaći, sadržaj i način testiranja te vrijeme i mjesto održavanja testiranja bit će objavljeni na internetskoj stranici Ministarstva uprave, www.uprava.gov.hr i internetskoj stranici Ministarstva zaštite okoliša i energetike www.mzoip.hr, najmanje pet dana prije testiranja.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni dostavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata.

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave javnog natječaja u 'Narodnim novinama' na adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb, Radnička cesta 80, s naznakom 'ZA NATJEČAJ KLASA: 183 – REDNI BROJ RADNOG MJESTA NA KOJE SE OSOBA PRIJAVLJUJE'.

Kandidatom prijavljenim na javni natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja.

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest.

Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju, ministar zaštite okoliša i energetike će obustaviti postupak po ovom natječaju.

Javni natječaj je objavljen u 'Narodnim novinama' broj 16 od 22. veljače 2017. godine.

Tekst natječaja (pdf)

 

 

 

 

10.02.2017. - Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

Na temelju članka 45. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 107/07, 27/08, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12-pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15 i 138/15), članaka 2. i 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj: 74/10, 142/11 i 53/12), a sukladno Planu prijma u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2016. godinu (Narodne novine broj 82/16), Ministarstvo zaštite okoliša i energetike raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

12. UPRAVA VODNOGA GOSPODARSTVA
12.4. SEKTOR DJELATNOSTI JAVNE VODOOPSKRBE I ODVODNJE
12.4.2. Služba djelatnosti javne odvodnje

   - stručni referent za administrativne poslove – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme – redni broj radnog mjesta: 5.

Opis poslova radnih mjesta, podaci o plaći, sadržaj i način testiranja te vrijeme i mjesto održavanja testiranja bit će objavljeni na internetskoj stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr  i internetskoj stranici Ministarstva zaštite okoliša i energetike www.mzoip.hr, najmanje pet dana prije testiranja.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni dostavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata.

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave u 'Narodnim novinama' na adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb, Radnička cesta 80, s naznakom 'ZA NATJEČAJ - KLASA: 190'.

Kandidatom prijavljenim na javni natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja.

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest.

Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju, ministar zaštite okoliša i energetike će obustaviti postupak po ovom natječaju.

Javni natječaj je objavljen u 'Narodnim novinama' broj 13 od 10. veljače 2017. godine.

Tekst natječaja (pdf)

 

 

06.02.2017. - Oglas za prijam službenika/ce u državnu službu na određeno vrijeme

Na temelju članka 61. stavka 6. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12-pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15 i 138/15), Ministarstvo zaštite okoliša i energetike raspisuje

O G L A S
za prijam službenika/ce u državnu službu na određeno vrijeme


12. UPRAVA VODNOGA GOSPODARSTVA
12.1. Sektor voda , vodnog dobra, vodne politike i međunarodne suradnje
12.1.1. Služba zaštite od štetnog djelovanja voda, vodnog dobra, navodnjavnja i melioracijske odvodnje
12.1.1.3.Odjel navodnjavanja i melioracijske odvodnje

   - voditelj/ica Odjela – redni broj radnog mjesta 12.1.1.3.1. - 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme, zamjena odsutne državne službenice

Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći, sadržaj i način testiranja te vrijeme i mjesto održavanja testiranja biti će objavljeni na web stranici Ministarstva zaštite okoliša i energetike www.mzoip.hr, najmanje pet dana prije testiranja.

Kandidati koji se natječu za više radnih mjesta dužni su za svako pojedino radno mjesto podnijeti zasebnu prijavu s traženim prilozima.

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave na web-stranici Ministarstva uprave na adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Glavno tajništvo Ministarstva, Sektor za ljudske potencijale i opće poslove, Služba za ljudske potencijale s naznakom 'Za Oglas – radno mjesto 12.1.1.3.1. ili 12.2.2.1.1.',  Klasa: 112-01/16-01/181, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb.

Kandidatom prijavljenim na oglas smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz oglasa.

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

Prijava se smatra pravovremenom ako je pristigla u roku. Prijava poslana preporučeno poštom smatrat će se pravovremenom ako dan predaje pošti pada unutar roka prijave.

Izabrani kandidat pozvat će se da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijamu u državnu službu, dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta.

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni dostavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata.

Oglas je objavljen na web stranici Ministarstva uprave dana 6. veljače 2017. godine.

Tekst oglasa (pdf)

23.06.2017. - POZIV na intervju za radno mjesto voditelj Odjela – redni broj radnog mjesta 12.2.2.1.1. (pdf)

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta redni broj 12.2.2.1.1. (pdf)

29.06.2017. - POZIV na intervju za radno mjesto voditelj Odjela – redni broj radnog mjesta 12.1.1.3.1. (pdf)

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta redni broj 12.1.1.3.1. (pdf)

 

27.01.2017. - Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

Na temelju članka 45. Zakona o državnim službenicima ('Narodne novine', broj 92/05, 107/07, 27/08, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12-pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15 i 138/15), članka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ('Narodne novine', broj: 74/10, 142/11 i 53/12) te uz odobrenje Ministarstva uprave, KLASA: 112-01/16-01/393, URBROJ: 515-04-01-02/5-16-2 od 14. prosinca 2016. godine, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

GLAVNO TAJNIŠTVO MINISTARSTVA

   - stručni referent – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme – redni broj radnog mjesta: 13.

SEKTOR ZA LJUDSKE POTENCIJALE I OPĆE POSLOVE
SLUŽBA ZA LJUDSKE POTENCIJALE

   - viši upravni savjetnik – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme – redni broj radnog mjesta: 17.

SEKTOR ZA FINANCIJE, JAVNU NABAVU I INFORMATIKU
SLUŽBA ZA FINANCIJE
Odjel za planiranje, izvršavanje i analizu proračuna

   - stručni referent – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme – redni broj radnog mjesta: 36.

Odjel za računovodstvene poslove

   - stručni referent – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme – redni broj radnog mjesta: 41.

Opis poslova radnih mjesta, podaci o plaći, sadržaj i način testiranja te vrijeme i mjesto održavanja testiranja bit će objavljeni na internetskoj stranici Ministarstva uprave, www.uprava.gov.hr i internetskoj stranici Ministarstva zaštite okoliša i energetike www.mzoip.hr, najmanje pet dana prije testiranja.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni dostavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata.

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave javnog natječaja u „Narodnim novinama“ na adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb, Radnička cesta 80, s naznakom 'ZA NATJEČAJ KLASA: 173 – REDNI BROJ RADNOG MJESTA NA KOJE SE OSOBA PRIJAVLJUJE'.

Kandidatom prijavljenim na javni natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja.

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest.

Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju, ministar zaštite okoliša i energetike će obustaviti postupak po ovom natječaju.

Javni natječaj je objavljen u 'Narodnim novinama' broj 8 od 27. siječnja 2017. godine.

Tekst natječaja (pdf)

 

07.12.2016. - Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

Na temelju članka 45. Zakona o državnim službenicima ('Narodne novine', broj 92/05, 107/07, 27/08, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12-pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15 i 138/15), članka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ('Narodne novine', broj: 74/10, 142/11 i 53/12), a sukladno Planu prijma u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2016. godinu ('Narodne novine', broj 82/16), Ministarstvo zaštite okoliša i energetike raspisuje

J A V N I   N A T J E Č A J
za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

2. GLAVNO TAJNIŠTVO MINISTARSTVA
2.2. SEKTOR ZA FINANCIJE, JAVNU NABAVU I INFORMATIKU
2.2.1. Služba za financije
2.2.1.2. Odjel za računovodstvene poslove

  -  stručni suradnik – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme – redni broj radnog mjesta: 39.


3. UPRAVA ZA PROCJENU UTJECAJA NA OKOLIŠ I ODRŽIVO GOSPODARENJE OTPADOM
3.2. SEKTOR ZA ODRŽIVO GOSPODARENJE OTPADOM, PLANOVE, PROGRAME I INFORMACIJSKI SUSTAV
3.2.2. Služba za planove, programe i informacijski sustav

  -  viši stručni savjetnik - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme – redni broj radnog mjesta: 74.
  

5. UPRAVA ZA ZAŠTITU PRIRODE
5.3. SEKTOR ZA PLANSKE DOKUMENTE I OCJENU PRIHVATLJIVOSTI
5.3.1. Služba za planske dokumente
 
  -  stručni suradnik – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme – redni broj radnog mjesta 121.


6. UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE
 

  -  stručni referent – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme – redni broj radnog mjesta: 126.


7. SAMOSTALNI SEKTOR ZA EUROPSKU UNIJU
7.1. Služba za koordinaciju operativnih programa

  -  stručni savjetnik - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme – redni broj radnog mjesta: 164.
  

7.3. Služba za europske poslove
 
  -  viši stručni savjetnik - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme – redni broj radnog mjesta: 175.
  
  -  stručni suradnik – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme – redni broj radnog mjesta 179.


9. SAMOSTALNI SEKTOR ZA PRAVNE POSLOVE
9.2. Služba za žalbe, zastupanje i upravni nadzor
 
  -  viši upravni savjetnik - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme – redni broj radnog mjesta: 191.
  

11. SAMOSTALNA SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU I PROTOKOL
 
  -  stručni suradnik za odnose s javnošću i protokol - vježbenik – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme – redni broj radnog mjesta 201.

Opis poslova radnih mjesta, podaci o plaći, sadržaj i način testiranja te vrijeme i mjesto održavanja testiranja bit će objavljeni na internetskoj stranici  Ministarstva uprave, www.uprava.gov.hr  i internetskoj stranici Ministarstva zaštite okoliša i energetike www.mzoip.hr, najmanje pet dana prije testiranja.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni dostavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata.

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave javnog natječaja u 'Narodnim novinama' na adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb, Radnička cesta 80, s naznakom 'ZA NATJEČAJ – REDNI BROJ RADNOG MJESTA NA KOJE SE OSOBA PRIJAVLJUJE'.

Kandidatom prijavljenim na javni natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja.

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest.

Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju, ministar zaštite okoliša i energetike će obustaviti postupak po ovom natječaju.

Javni natječaj je objavljen u 'Narodnim novinama' broj 113/16 od 7. prosinca 2016. godine.

Tekst natječaja (pdf)

08.06.2017. - Rezultati testiranja (prije intervjua) - radno mjesto 74. (pdf)

08.06.2017. - Rezultati testiranja (prije intervjua) - radno mjesto 121. (pdf)

08.06.2017. - Rezultati testiranja (prije intervjua) - radno mjesto 126. (pdf)

08.06.2017. - POZIV na intervju - radno mjesto 74. (pdf) 

08.06.2017. - POZIV na intervju - radno mjesto 121. (pdf)

08.06.2017. - POZIV na intervju - radno mjesto 126. (pdf)

11.07.2017. - ODLUKA o obustavi Javnog natječaja od 07.12.2016. (pdf)

 

05.12.2016. - Oglas za prijam službenika/ce u državnu službu na određeno vrijeme

Na temelju članka 61. stavka 6. Zakona o državnim službenicima ('Narodne novine', broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12-pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15 i 138/15), Ministarstvo zaštite okoliša i energetike raspisuje

O G L A S
za prijam službenika/ce u državnu službu na određeno vrijeme 

2. GLAVNO TAJNIŠTVO MINISTARSTVA
2.2. Sektor za financije, javnu nabavu i informatiku
2.2.1. Služba za financije
2.2.1.2. Odjel za računovodstvene poslove

  - stručni/a referent/ica – redni broj radnog mjesta: 43 - 1 izvršitelj/ica na određeno  vrijeme, zamjena odsutne državne službenice

Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći, sadržaj i način testiranja te vrijeme i mjesto održavanja testiranja biti će objavljeni na web stranici Ministarstva zaštite okoliša i energetike www.mzoip.hr, najmanje pet dana prije testiranja.

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave na web-stranici Ministarstva uprave na adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Glavno tajništvo Ministarstva, Sektor za ljudske potencijale i opće poslove, Služba za ljudske potencijale s naznakom "Za Oglas – radno mjesto 43",  Klasa: 112-01/16-01/154; Urbroj: 517-03-1-1-16-2, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb.

Kandidatom prijavljenim na oglas smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz oglasa.

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu. 

Prijava se smatra pravovremenom ako je pristigla u roku. Prijava poslana preporučeno poštom smatrat će se pravovremenom ako dan predaje pošti pada unutar roka prijave. 

Izabrani kandidat pozvat će se da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijamu u državnu službu, dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta. 

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni dostavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata.

Oglas je objavljen na web stranici Ministarstva uprave dana 2. prosinca 2016. godine.

05.12.2016. - Tekst oglasa (pdf)

 

18.11.2016. - Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

Na temelju članka 45. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 107/07, 27/08, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12-pročišćeni tekst, 37/13, 38/13 i 138/15), članka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj: 74/10, 142/11 i 53/12) te uz odobrenje Ministarstva uprave, KLASA: 112-02/16-01/313, URBROJ: 515-04-01-02/3-16-2 od 26. rujna 2016. godine, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike raspisuje

J A V N I   N A T J E Č A J
za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

5. UPRAVA ZA ZAŠTITU PRIRODE
5.2. SEKTOR ZA BIORAZNOLIKOST I STRATEŠKE POSLOVE
5.2.1. Služba za bioraznolikost

  -  Stručni suradnik – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme – redni broj radnog mjesta: 109.

Opis poslova radnih mjesta, podaci o plaći, sadržaj i način testiranja te vrijeme i mjesto održavanja testiranja bit će objavljeni na internetskoj stranici  Ministarstva uprave, www.uprava.gov.hr i  internetskoj stranici Ministarstva zaštite okoliša i energetike www.mzoip.hr, najmanje pet dana prije testiranja.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni dostavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata.

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave javnog natječaja u „Narodnim novinama“ na adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb, Radnička cesta 80, s naznakom 'ZA NATJEČAJ - KLASA: 126'.

Kandidatom prijavljenim na javni natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja.

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest.

Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju, ministar zaštite okoliša i energetike će obustaviti postupak po ovom natječaju.

Javni natječaj je objavljen u 'Narodnim novinama' broj 106 od 18. studenog 2016. godine.

Tekst natječaja (pdf)

Opis poslova i podaci plaći (pdf)

17.03.2017. - Poziv na testiranje (pdf)

Sadržaj testiranja odnosno pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje te način testiranja (pdf)

30.03.2017. - Rezultati testiranja (pdf)

 

 

03.11.2016. - Oglas za prijam službenika/ce u državnu službu na određeno vrijeme

Na temelju članka 61. stavka 6. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12-pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15 i 138/15), Ministarstvo zaštite okoliša i energetike raspisuje

OGLAS
za prijam službenika/ce u državnu službu na određeno vrijeme

2. GLAVNO TAJNIŠTVO MINISTARSTVA
2.1. Sektor za ljudske potencijale i opće poslove
2.1.1. Služba za ljudske potencijale

   - viši/a upravni/a referent/ica – redni broj radnog mjesta: 18 - 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme, zamjena odsutne državne službenice

Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći, sadržaj i način testiranja te vrijeme i mjesto održavanja testiranja biti će objavljeni na web stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr i web stranici Ministarstva zaštite okoliša i energetike www.mzoip.hr, najmanje pet dana prije testiranja.

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave na web-stranici Ministarstva uprave na adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Glavno tajništvo Ministarstva, Sektor za ljudske potencijale i opće poslove, Služba za ljudske potencijale s naznakom "Za Oglas – radno mjesto 18", Radnička cesta 80, 10000 Zagreb.

Kandidatom prijavljenim na oglas smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz oglasa.

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

Prijava se smatra pravovremenom ako je pristigla u roku. Prijava poslana preporučeno poštom smatrat će se pravovremenom ako dan predaje pošti pada unutar roka prijave.

Zakašnjele i nepotpune prijave na oglas neće se razmatrati.

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni dostavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata.

Izabrani kandidat pozvat će se da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijamu u državnu službu, dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta.

Oglas je objavljen na web stranici Ministarstva uprave dana 2. studenog 2016. godine.

Tekst oglasa (pdf)

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta (pdf)

05.01.2017. - POZIV na intervju (pdf)

30.01.2017. - Rang lista kandidata (pdf)

 

 

21.10.2016. - Javni natječaj za imenovanje glavnog/e tajnika/ice Ministarstva zaštite okoliša i energetike

Na temelju članaka 45. i 74.a stavka 1. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13, 38/13 i 138/15 – Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske) i članaka 2. i 26. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine broj 74/10, 142/11 i 53/12), Ministarstvo zaštite okoliša i energetike raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za imenovanje glavnog/e tajnika/ice Ministarstva zaštite okoliša i energetike

GLAVNO TAJNIŠTVO MINISTARSTVA
   
glavni/a tajnik/ica Ministarstva – 1 izvršitelj/ica kojeg/u imenuje Vlada Republike Hrvatske na razdoblje od četiri godine.

Javni natječaj za imenovanje glavnog/e tajnika/ice Ministarstva provodi komisija koju imenuje ministar.

Komisija za provedbu javnog natječaja utvrđuje listu kandidata/kinja koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te ih poziva na razgovor (intervju) radi utvrđivanja njihovih stručnih znanja, sposobnosti i vještina te dosadašnjih rezultata u radu.

Razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama provodi ministar ili osoba koju on za to ovlasti.

Za predloženog kandidata/kinju provest će se sigurnosna provjera. Na temelju prijedloga ministra i rezultata sigurnosne provjere, Vlada Republike Hrvatske rješenjem imenuje glavnog/u tajnika/cu Ministarstva.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta za koje je raspisan javni natječaj navedeni su na mrežnim stranicama Ministarstva uprave http://uprava.gov.hr i Ministarstva zaštite okoliša i energetike http://www.mzoip.hr/.

Mjesto i vrijeme održavanja razgovora (intervjua) bit će objavljeni na mrežnim stranicama Ministarstva uprave i Ministarstva zaštite okoliša i energetike najmanje pet dana prije održavanja razgovora (intervjua).

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb, s naznakom: »Za javni natječaj za imenovanje glavnog/e tajnika/ice Ministarstva«.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja podnese nepravovremenu i neurednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim na javni natječaj.

O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje bit će obaviješteni dostavom rješenja.

Javni natječaj je objavljen u 'Narodnim novinama' broj 96 od 21. listopada 2016. godine.

Tekst natječaja (pdf)

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta (pdf)

10.11.2016. - Poziv na intervju (pdf)

 

26.09.2016. - Oglas za prijam službenika/ce u državnu službu na određeno vrijeme

Na temelju članka 61. stavka 6. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12-pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15 i 138/15), Ministarstvo zaštite okoliša i prirode raspisuje

O G L A S
za prijam službenika/ce u državnu službu na određeno vrijeme

3. UPRAVA ZA PROCJENU UTJECAJA NA OKOLIŠ I ODRŽIVO GOSPODARENJE OTPADOM
3.1. Sektor za procjenu utjecaja na okoliš i industrijsko onečišćenje
3.1.2. Služba za okolišnu dozvolu i rizična postrojenja
3.1.2.2. Odjel za rizična postrojenja i štete u okolišu

  -  stručni/a suradnik/ca – redni broj radnog mjesta: 68 - 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme
     -  zamjena odsutne državne službenice

Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći, sadržaj i način testiranja te vrijeme i mjesto održavanja testiranja biti će objavljeni na web stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr i web stranici Ministarstva zaštite okoliša i prirode www.mzoip.hr, najmanje pet dana prije testiranja. 

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave na web-stranici Ministarstva uprave na adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Glavno tajništvo Ministarstva, Sektor za ljudske potencijale i opće poslove, Služba za ljudske potencijale s naznakom 'Za Oglas – radno mjesto 68', Radnička cesta 80, 10000 Zagreb. 

Kandidatom prijavljenim na oglas smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz oglasa. 

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu. 

Prijava se smatra pravovremenom ako je pristigla u roku. Prijava poslana preporučeno poštom smatrat će se pravovremenom ako dan predaje pošti pada unutar roka prijave. 

Zakašnjele i nepotpune prijave na oglas neće se razmatrati. 

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni dostavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata.

Oglas je objavljen na web stranici Ministarstva uprave dana 26. rujna 2016. godine.

Tekst oglasa (pdf)

08.11.2016. - POZIV na intervju (pdf)

Opis poslova i podaci o plaći (pdf)

 

 

15.09.2016. - Oglas za prijam službenika/ce u državnu službu na određeno vrijeme

Na temelju članka 61. stavka 6. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12-pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15 i 138/15), Ministarstvo zaštite okoliša i prirode raspisuje

O G L A S
za prijam službenika/ce u državnu službu na određeno vrijeme

3. UPRAVA ZA PROCJENU UTJECAJA NA OKOLIŠ I ODRŽIVO GOSPODARENJE OTPADOM
3.1. Sektor za procjenu utjecaja na okoliš i industrijsko onečišćenje
3.1.1. Služba za procjenu utjecaja na okoliš
3.1.1.1. Odjel za procjenu utjecaja zahvata na okoliš

  - viši/a stručni/a savjetnik/ca – redni broj radnog mjesta: 57 - 1 izvršitelj/ica na određeno  vrijeme - zamjena odsutne državne službenice

Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći, sadržaj i način testiranja te vrijeme i mjesto održavanja testiranja biti će objavljeni na web stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr  i web stranici Ministarstva zaštite okoliša i prirode www.mzoip.hr, najmanje pet dana prije testiranja.

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave na web-stranici Ministarstva uprave na adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Glavno tajništvo Ministarstva, Sektor za ljudske potencijale i opće poslove, Služba za ljudske potencijale s naznakom 'Za Oglas – radno mjesto 57', Radnička cesta 80, 10000 Zagreb. 

Kandidatom prijavljenim na oglas smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz oglasa. 

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu. 

Prijava se smatra pravovremenom ako je pristigla u roku. Prijava poslana preporučeno poštom smatrat će se pravovremenom ako dan predaje pošti pada unutar roka prijave. 

Zakašnjele i nepotpune prijave na oglas neće se razmatrati. 

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni dostavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata.

Izabrani kandidat pozvat će se da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijamu u državnu službu, dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta.

Oglas je objavljen na web stranici Ministarstva uprave dana 15. rujna 2016. godine.

Tekst oglasa (pdf)

28.09.2016. - POZIV na intervju (pdf)

Opis poslova i podaci o plaći (pdf)

 

 

25.08.2016. - Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

Na temelju članka 45. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj 92/05, 107/07, 27/08, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 – pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15 i 138/15), članaka 2. i 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine broj 74/10, 142/11 i 53/12) te uz odobrenje Ministarstva uprave, Klasa: 112-01/16-01/329, Urbroj: 515-04-01-02/1-16-2 od 08. kolovoza 2016. godine, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode raspisuje

J A V N I  N A T J E Č A J
za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

2. GLAVNO TAJNIŠTVO MINISTARSTVA
2.1. SEKTOR ZA LJUDSKE POTENCIJALE I OPĆE POSLOVE
2.1.2. Služba za opće i tehničke poslove

   – stručni referent – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme – redni broj radnog mjesta: 25.

Opis poslova radnih mjesta, podaci o plaći, sadržaj i način testiranja te vrijeme i mjesto održavanja testiranja bit će objavljeni na internetskoj stranici Ministarstva uprave, www.uprava.gov.hr  i internetskoj stranici Ministarstva zaštite okoliša i prirode www.mzoip.hr, najmanje pet dana prije testiranja.

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama na adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Glavno tajništvo Ministarstva, Sektor za ljudske potencijale i opće poslove, Služba za ljudske potencijale Ministarstva, s naznakom: »Za natječaj – Klasa: 96«, Zagreb, Radnička cesta 80.

Kandidatom prijavljenim na javni natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja.

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni dostavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata.

Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju, ministar zaštite okoliša i prirode će obustaviti postupak po ovom natječaju.

Javni natječaj je objavljen u 'Narodnim novinama' broj 76 od 24. kolovoza 2016. godine.

Tekst natječaja (pdf) 

30.09.2016. - POZIV na testiranje (pdf)

Sadržaj testiranja (pdf)

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta (pdf) 

10.10.2016. - Rezultati testiranja (prije intervjua) (pdf)

10.10.2016. - Popis za intervju (pdf)

10.10.2016. - POZIV na intervju (pdf)

 

02.08.2016. - Oglas za prijam službenika/ce u državnu službu na određeno vrijeme

Na temelju članka 61. stvka 6. Zakona o državnim službenicima ('Narodne novine', br. 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 - pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15 i 138/15), Ministarstvo zaštite okoliša i prirode raspisuje

O G L A S
za prijam službenika/ce u državnu službu na određeno vrijeme

4. UPRAVA ZA KLIMATSKE AKTIVNOSTI, ODRŽIVI RAZVOJ I ZAŠTITU ZRAKA, TLA I MORA
4.1. Sektor za klimatske aktivnosti i održivi razvoj
4.1.1. Služba za klimatske aktivnosti i zaštitu ozonskog sloja

   - stručni/a savjetnik/ca - redni broj radnog mjesta: 80 - 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme
     - zamjena odsutne državne službenice

Opis poslova radnih mjesta, podaci o plaći, sadržaj i način testiranja te vrijeme i mjesto održavanja testiranja bit će objavljeni na internetskoj stranici  Ministarstva zaštite okoliša i prirode www.mzoip.hr, najmanje pet dana prije testiranja. 

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave na web stranici Ministarstva uprave na adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Glavno tajništvo Ministarstva, Sektor za ljudske potencijale i opće poslove, Služba za ljudske potencijale Ministarstva s naznakom "Za oglas - KLASA: 05", Zagreb, Radnička cesta 80.

Kandidatom prijavljenim na oglas smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz oglasa.

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

Zakašnjele i nepotpune prijave na oglas neće se razmatrati.

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni dostavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata.

Oglas je objavljen na web stranici Ministarstva uprave dana 2. kolovoza 2016. godine.

Tekst oglasa (pdf)

01.09.2016. - POZIV na testiranje (pdf)

Opis poslova i podaci o plaći (pdf)

Sadržaj testiranja odnosno pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje te način testiranja (pdf)

07.09.2016. - Rezultati testiranja (prije intervjua) (pdf)

07.09.2016. - Popis za intervju (pdf)

08.09.2016. - Rang lista kandidata (pdf)

 

        

24.06.2016. - Odluka o obustavi javnog natječaja za imenovanje glavnog/e tajnika/ice Ministarstva

Na temelju članka 50.b stavka 2. i 3. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13, 38/13, 1/15 i 138/15 – Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske) i članka 22. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine broj 74/10, 142/11 i 53/12), ministar zaštite okoliša i prirode donosi

ODLUKU
o obustavi javnog natječaja

Postupak provedbe Javnog natječaja za prijam na radno mjesto iz točke I. ove Odluke obustavlja se zbog bitno promijenjenih okolnosti.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluka je objavljena u Narodnim novinama br. 58 od 24. lipnja 2016. godine.

Tekst Odluke (pdf) 

 

 

21.06.2016. - Javni natječaj za imenovanje glavnog/e tajnika/ice Ministarstva zaštite okoliša i prirode

Na temelju članaka 45. i 74.a stavka 1. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13, 38/13, 1/15 i 138/15 – Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske) i članaka 2. i 26. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine broj 74/10, 142/11 i 53/12), Ministarstvo zaštite okoliša i prirode raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za imenovanje glavnog/e tajnika/ice Ministarstva zaštite okoliša i prirode

GLAVNO TAJNIŠTVO MINISTARSTVA

glavni/a tajnik/ica Ministarstva – 1 izvršitelj/ica kojeg/u imenuje Vlada Republike Hrvatske na razdoblje od četiri godine, a nakon isteka mandata sadašnje glavne tajnice Ministarstva, koji istječe 30. srpnja 2016. godine.

Javni natječaj za imenovanje glavnog/e tajnika/ice Ministarstva provodi komisija koju imenuje ministar.

Komisija za provedbu javnog natječaja utvrđuje listu kandidata/kinja koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te ih poziva na razgovor (intervju) radi utvrđivanja njihovih stručnih znanja, sposobnosti i vještina te dosadašnjih rezultata u radu.

Razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama provodi ministar ili osoba koju on za to ovlasti.

Za predloženog kandidata/kinju provest će se sigurnosna provjera. Na temelju prijedloga ministrice i rezultata sigurnosne provjere, Vlada Republike Hrvatske rješenjem imenuje glavnog/u tajnika/cu Ministarstva.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta za koje je raspisan javni natječaj navedeni su na mrežnim stranicama Ministarstva uprave http://uprava.gov.hr i Ministarstva zaštite okoliša i prirode http://www.mzoip.hr/.

Mjesto i vrijeme održavanja razgovora (intervjua) bit će objavljeni na mrežnim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode najmanje pet dana prije održavanja razgovora (intervjua).

Za kandidata/kinju koji/a ne pristupi razgovoru (intervjuu) smatrat će se da je povukao/la prijavu na javni natječaj te se neće smatrati kandidatom/kinjom.

U prijavi na javni natječaj navode se osobni podaci podnositelja/ice prijave (ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, po mogućnosti e-adresa). Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb, s naznakom: 'Za javni natječaj za imenovanje glavnog/e tajnika/ice Ministarstva'.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja podnese nepravovremenu i neurednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim na javni natječaj.

O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje bit će obaviješteni dostavom rješenja.

Javni natječaj objavljen je u 'Narodnim novinama' br. 57 od 21. lipnja 2016. godine.

Tekst natječaja (pdf)

  

 

21.06.2016. - Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

Na temelju članka 45. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 107/07, 27/08, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12-pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15 i 138/15), članaka 2. i 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj: 74/10, 142/11 i 53/12) te uz odobrenje Ministarstva uprave, KLASA: 112-01/16-01/248, URBROJ: 515-04-01-02/1-16-2 od 8. lipnja 2016. godine, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode raspisuje 

J A V N I   N A T J E Č A J
za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

2. GLAVNO TAJNIŠTVO MINISTARSTVA
2.1. SEKTOR ZA LJUDSKE POTENCIJALE I OPĆE POSLOVE
2.1.1. Služba za ljudske potencijale

   -   stručni referent – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme – redni broj radnog mjesta: 20.

Opis poslova radnih mjesta, podaci o plaći, sadržaj i način testiranja te vrijeme i mjesto održavanja testiranja bit će objavljeni na internetskoj stranici  Ministarstva uprave, www.uprava.gov.hr i  internetskoj stranici Ministarstva zaštite okoliša i prirode www.mzoip.hr, najmanje pet dana prije testiranja. 

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave u „Narodnim novinama“ na adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Glavno tajništvo Ministarstva, Sektor za ljudske potencijale i opće poslove, Služba za ljudske potencijale Ministarstva s naznakom "ZA NATJEČAJ - KLASA: 55", Zagreb, Radnička cesta 80.

Kandidatom prijavljenim na javni natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja.

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni dostavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata.

Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju, ministar zaštite okoliša i prirode će obustaviti postupak po ovom natječaju.

Javni natječaj objavljen je u 'Narodnim novinama' br. 57 od 21. lipnja 2016. godine.

Tekst natječaja (pdf)

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta (pdf)

Poziv na testiranje (pdf)

Sadržaj testiranja odnosno pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje te način testiranja (pdf)

21.04.2016. - Interni oglas za popunu slobodnog radnog mjesta stručnog referenta/ice

Na temelju članka 45. stavka 1. Zakona o državnim službenicima ('Narodne novine', broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12-pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15 i 138/15), te članka 2. stavka 3. i članka 5. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ('Narodne novine', broj 74/10, 142/11 i 53/12 ), ministar zaštite okoliša i prirode raspisuje

INTERNI OGLAS
za popunu slobodnog radnog mjesta stručnog referenta/ice

2. GLAVNO TAJNIŠTVO MINISTARSTVA
2.1. Sektor za ljudske potencijale i opće poslove
   2.1.2. Služba za opće i tehničke poslove

   - Stručni referent/ica – redni broj radnog mjesta: 25 - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

Sadržaj, način, vrijeme i mjesto održavanja testiranja i razgovora (intervjua) bit će objavljeni na web stranici Ministarstva zaštite okoliša i prirode www.mzoip.hr najmanje 5 dana prije održavanja testiranja i razgovora (intervjua).

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta bit će navedeni na web stranici Ministarstva zaštite okoliša i prirode www.mzoip.hr  

Prijave na Interni oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave na web-stranici Ministarstva uprave na adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Glavno tajništvo Ministarstva, Sektor za ljudske potencijale i opće poslove, Služba za ljudske potencijale s naznakom 'za Interni oglas - Klasa: 44', Zagreb, Radnička cesta 80.

Kandidatom prijavljenim na Interni oglas smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava stručne uvjete radnog mjesta. 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Internom oglasu. 

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. 

O rezultatima Internog oglasa kandidati će biti obaviješteni dostavom rješenja o izboru izabranog kandidata.

Oglas je objavljen na web stranici Ministarstva uprave dana 21. travnja 2016. godine

Tekst Oglasa (pdf)

27.05.2016. - ODLUKA o obustavi postupka Internog oglasa (pdf)

 

 

20.08.2015. - Oglas za prijam službenika/ce u državnu službu na određeno vrijeme

Na temelju članka 61. stavka 6. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12-pročišćeni tekst, 37/13, 38/13 i 1/15), Ministarstvo zaštite okoliša i prirode raspisuje

O G L A S
za prijam službenika/ce u državnu službu na određeno vrijeme

4. UPRAVA ZA KLIMATSKE AKTIVNOSTI, ODRŽIVI RAZVOJ I ZAŠTITU ZRAKA, TLA I MORA
5.2. Sektor za klimatske aktivnosti i održivi razvoj
5.2.2. Služba za klimatske aktivnosti i zaštitu ozonskog sloja

- stručni/a savjetnik/ca – redni broj radnog mjesta: 80 - 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme - zamjena odsutne državne službenice

Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći, sadržaj i način testiranja te vrijeme i mjesto održavanja testiranja bit će objavljeni na web stranici Ministarstva zaštite okoliša i prirode www.mzoip.hr, najmanje pet dana prije testiranja.

Izabrani kandidat pozvat će se da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijamu u državnu službu, dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta.

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave na web-stranici Ministarstva uprave na adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Glavno tajništvo Ministarstva, Sektor za ljudske potencijale i opće poslove, Služba za ljudske potencijale s naznakom "za oglas - Klasa: 58", Zagreb, Radnička cesta 80.

Kandidatom prijavljenim na oglas smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz oglasa.

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

Zakašnjele i nepotpune prijave na oglas neće se razmatrati.

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni dostavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata.

Oglas je objavljen na web stranici Ministarstva uprave dana 19. kolovoza 2015. godine. 

Tekst Oglasa (pdf)

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta (pdf)

Sadržaj testiranja odnosno pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje te način testiranja (pdf) 

30.09.2015. - Poziv na testiranje (pdf)

07.10.2015. - REZULTATI testiranja (prije intervjua) (pdf)

07.10.2015. - POPIS ZA INTERVJU (pdf)

 

29.05.2015. - Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

Na temelju članka 45. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 107/07, 27/08, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12-pročišćeni tekst, 37/13 i 38/13), članaka 2. i 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj: 74/10, 142/11, 53/12 i 1/15), a sukladno Planu prijma u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2015. godinu („Narodne novine“, broj 31/15), Ministarstvo zaštite okoliša i prirode raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

Opis poslova radnih mjesta, podaci o plaći, sadržaj i način testiranja te vrijeme i mjesto održavanja testiranja bit će objavljeni na web stranici Ministarstva zaštite okoliša i prirode www.mzoip.hr, najmanje pet dana prije testiranja.

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave u „Narodnim novinama“ na adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Glavno tajništvo Ministarstva, Sektor za ljudske potencijale i opće poslove, Služba za ljudske potencijale Ministarstva s naznakom "ZA NATJEČAJ - KLASA: 02", Zagreb, Radnička cesta 80.

Javni natječaj objavljen je u 'Narodnim novinama' br. 59/15 od 29. svibnja 2015. godine.

Tekst natječaja
(pdf)

Opis poslova i podaci o plaći radnih mjesta redni broj 17, 25 i 43 (pdf)

Sadržaj testiranja odnosno pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje te način testiranja za radna mjesta redni broj 17, 25 i 43 (pdf)

03.07.2015. - Poziv na testiranje za radna mjesta redni broj 17, 25 i 43 (pdf)

20.07.2015. - Poziv na intervju za radna mjesta redni broj 17, 25 i 43 (pdf)

26.08.2015. - Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta redni broj 115 (pdf)

26.08.2015. - Sadržaj testiranja odnosno pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje te način testiranja za radno mjesto redni broj 115 (pdf)

26.08.2015. - POZIV na testiranje za radno mjesto redni broj 115 (pdf)

31.08.2015. - Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta redni broj 93 (pdf)

31.08.2015. - Sadržaj testiranja odnosno pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje te način testiranja za radno mjesto redni broj 93 (pdf)

31.08.2015. - POZIV na testiranje za radno mjesto redni broj 93 (pdf)

03.09.2015. - Opis poslova i podaci o plaći radnih mjesta redni broj 57 i 68 (pdf)

03.09.2015. - Sadržaj testiranja odnosno pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje te način testiranja za radna mjesta redni broj 57 i 68 (pdf)

03.09.2015. - POZIV na testiranje za radna mjesta redni broj 57 i 68 (pdf)

03.09.2015. - REZULTATI testiranja (prije intervjua) za radno mjesto: - stručni/a suradnik/ica - redni broj radnog mjesta 115 - 1 izvršitelj/ca na neodređeno vrijeme u Upravi za zaštitu prirode, Sektor za bioraznolikost i strateške poslove, Služba za strateške poslove zaštite prirode (pdf)

03.09.2015. - POPIS ZA INTERVJU za radno mjesto: - stručni/a suradnik/ica - redni broj radnog mjesta 115 - 1 izvršitelj/ca na neodređeno vrijeme u Upravi za zaštitu prirode, Sektor za bioraznolikost i strateške poslove, Služba za strateške poslove zaštite prirode (pdf)

08.09.2015. - RANG LISTA kandidata za radno mjesto: - stručni/a suradnik/ica - redni broj radnog mjesta 115 (pdf)

08.09.2015. - REZULTATI testiranja (prije intervjua) za radno mjesto: - stručni/a suradnik/ica - redni broj radnog mjesta 93 - 1 izvršitelj/ca na neodređeno vrijeme u Upravi za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora, Sektor za zaštitu zraka, tla i mora, Služba za zaštitu zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja (pdf)

08.09.2015. - POPIS ZA INTERVJU za radno mjesto: - stručni/a suradnik/ica - redni broj radnog mjesta 93 - 1 izvršitelj/ca na neodređeno vrijeme u Upravi za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora, Sektor za zaštitu zraka, tla i mora, Služba za zaštitu zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja (pdf)

08.09.2015. - POZIV NA INTERVJU za radno mjesto: - stručni/a suradnik/ica - redni broj radnog mjesta 93 - 1 izvršitelj/ca na neodređeno vrijeme u Upravi za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora, Sektor za zaštitu zraka, tla i mora, Služba za zaštitu zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja (pdf)

14.09.2015. - REZULTATI testiranja (prije intervjua) za radno mjesto: - viši stručni/a savjetnik/ica -  redni broj radnog mjesta 57 - 2 izvršitelja/ice na neodređeno vrijeme u Upravi za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, Sektor za procjenu utjecaja na okoliš i industrijsko onečišćenje, Služba za procjenu utjecaja na okoliš, Odjel za procjenu utjecaja zahvata na okoliš (pdf)

14.09.2015. - POPIS ZA INTERVJU za radno mjesto: - viši stručni/a savjetnik/ica -  redni broj radnog mjesta 57 - 2 izvršitelja/ice na neodređeno vrijeme u Upravi za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, Sektor za procjenu utjecaja na okoliš i industrijsko onečišćenje, Služba za procjenu utjecaja na okoliš, Odjel za procjenu utjecaja zahvata na okoliš (pdf)

14.09.2015. - POZIV NA INTERVJU za radno mjesto: - viši stručni/a savjetnik/ica -  redni broj radnog mjesta 57 - 2 izvršitelja/ice na neodređeno vrijeme u Upravi za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, Sektor za procjenu utjecaja na okoliš i industrijsko onečišćenje, Služba za procjenu utjecaja na okoliš, Odjel za procjenu utjecaja zahvata na okoliš (pdf)

16.09.2015. - REZULTATI testiranja (prije intervjua) za radno mjesto: - stručni/a suradnik/ica -  redni broj radnog mjesta 68 - 1 izvršitelj/ca na neodređeno vrijeme u Upravi za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, Sektor za procjenu utjecaja na okoliš i industrijsko onečišćenje, Služba za okolišnu dozvolu i rizična postrojenja, Odjel za rizična postrojenja i štete u okolišu (pdf)

16.09.2015. - POPIS ZA INTERVJU za radno mjesto: - stručni/a suradnik/ica -  redni broj radnog mjesta 68 - 1 izvršitelj/ca na neodređeno vrijeme u Upravi za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, Sektor za procjenu utjecaja na okoliš i industrijsko onečišćenje, Služba za okolišnu dozvolu i rizična postrojenja, Odjel za rizična postrojenja i štete u okolišu (pdf)

16.09.2015. -  POZIV NA INTERVJU za radno mjesto: - stručni/a suradnik/ica -  redni broj radnog mjesta 68 - 1 izvršitelj/ca na neodređeno vrijeme u Upravi za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, Sektor za procjenu utjecaja na okoliš i industrijsko onečišćenje, Služba za okolišnu dozvolu i rizična postrojenja, Odjel za rizična postrojenja i štete u okolišu (pdf)

16.09.2015. - Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta redni broj 151 (pdf)

16.09.2015. - Sadržaj testiranja odnosno pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje te način testiranja za radno mjesto redni broj 151 (pdf)

16.09.2015. - POZIV na testiranje za radno mjesto redni broj 151 (pdf)

25.09.2015. - REZULTATI testiranja (prije intervjua) za radno mjesto: - inspektor zaštite okoliša -  redni broj radnog mjesta 151 - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme u Upravi za inspekcijske poslove, Sektor inspekcijskih poslova i unaprjeđenja rada, Služba inspekcijskih poslova u području održivog gospodarenja otpadom (pdf)

25.09.2015. - POPIS ZA INTERVJU za radno mjesto: - inspektor zaštite okoliša -  redni broj radnog mjesta 151 - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme u Upravi za inspekcijske poslove, Sektor inspekcijskih poslova i unaprjeđenja rada, Služba inspekcijskih poslova u području održivog gospodarenja otpadom (pdf)

01.10.2015. - RANG LISTA KANDIDATA za radno mjesto: - stručni/a suradnik/ica -  redni broj radnog mjesta 93 - 1 izvršitelj/ca na neodređeno vrijeme u Upravi za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora, Sektor za zaštitu zraka, tla i mora, Služba za zaštitu zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja (pdf)

01.10.2015. - REZULTATI TESTIRANJA (NAKON INTERVJUA) za radno mjesto: - stručni/a suradnik/ica -  redni broj radnog mjesta 93 - 1 izvršitelj/ca na neodređeno vrijeme u Upravi za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora, Sektor za zaštitu zraka, tla i mora, Služba za zaštitu zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja (pdf)

07.10.2015. - REZULTATI TESTIRANJA (NAKON INTERVJUA) za radno mjesto: - viši stručni/a savjetnik/ica -  redni broj radnog mjesta 57 - 2 izvršitelja/ice na neodređeno vrijeme u Upravi za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, Sektor za procjenu utjecaja na okoliš i industrijsko onečišćenje, Služba za procjenu utjecaja na okoliš, Odjel za procjenu utjecaja zahvata na okoliš (pdf)

07.10.2015. - RANG LISTA KANDIDATA za radno mjesto: - viši stručni/a savjetnik/ica -  redni broj radnog mjesta 57 - 2 izvršitelja/ice na neodređeno vrijeme u Upravi za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, Sektor za procjenu utjecaja na okoliš i industrijsko onečišćenje, Služba za procjenu utjecaja na okoliš, Odjel za procjenu utjecaja zahvata na okoliš (pdf)

07.10.2015. - REZULTATI TESTIRANJA (NAKON INTERVJUA) za radno mjesto: - stručni/a suradnik/ica -  redni broj radnog mjesta 68 - 1 izvršitelj/ca na neodređeno vrijeme u Upravi za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, Sektor za procjenu utjecaja na okoliš i industrijsko onečišćenje, Služba za okolišnu dozvolu i rizična postrojenja, Odjel za rizična postrojenja i štete u okolišu (pdf)

07.10.2015. - RANG LISTA KANDIDATA za radno mjesto: - viši stručni/a savjetnik/ica -  redni broj radnog mjesta 68 - 2 izvršitelja/ice na neodređeno vrijeme u Upravi za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, Sektor za procjenu utjecaja na okoliš i industrijsko onečišćenje, Služba za procjenu utjecaja na okoliš, Odjel za procjenu utjecaja zahvata na okoliš (pdf)

25.11.2015. - REZULTATI TESTIRANJA (NAKON INTERVJUA) za radno mjesto: - inspektor zaštite okoliša - redni broj radnog mjesta 151 - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme u Upravi za inspekcijske poslove, Sektor inspekcijskih poslova i unaprjeđenja rada, Služba inspekcijskih poslova u području održivog gospodarenja otpadom (pdf)

25.11.2015. - RANG LISTA KANDIDATA za radno mjesto: - inspektor zaštite okoliša - redni broj radnog mjesta 151 - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme u Upravi za inspekcijske poslove, Sektor inspekcijskih poslova i unaprjeđenja rada, Služba inspekcijskih poslova u području održivog gospodarenja otpadom (pdf)

 

Prijam na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa