SEKTOR ZAJEDNIČKIH POSLOVA INSPEKCIJE
Ivan Pušić – načelnik Sektora
Radnička cesta 80, 10000 Zagreb
Tel: 01/3717-202
Faks: 01/3717-212

Služba pravnih poslova i unutarnjeg nadzora
Brigitte Mrvelj Čečatka - voditeljica službe
Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb
Tel: 01/3717-202
Faks: 01/3717-212

Služba za analizu, izvješćivanje i strateško planiranje
Branimir Fuk - voditelj službe
Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb
Tel: 01/3717-202
Faks: 01/3717-212