Ministar

  • Ministar: Tomislav Ćorić

Životopis

dr. sc. Tomislav Ćorić
rođen 17. studenoga 1979.
 
Obrazovanje
2011.  - doktor ekonomskih znanosti, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
2007.  - magistar ekonomskih znanosti, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
2003.  - diplomirani ekonomist; Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 
Usavršavanje
2007. -  monetarna politika, University of Greenwich, London
2007. - didaktika, psihologija, retorika hrvatski jezik i informatika, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 
Profesionalna karijera
listopad 2016. - lipanj 2017. - ministar rada i mirovinskoga sustava
2016. -  saborski zastupnik, Hrvatski sabor, 8. saziv
2013. - lipanj 2016.  - docent, Katedra za financije, Ekonomski fakultet Zagreb
2011. - prosinac 2013. viši asistent, Katedra za financije, Ekonomski fakultet Zagreb
2003. -  veljača 2011. - asistent, Katedra za financije, Ekonomski fakultet Zagreb
   
Jezici
Engleski
Njemački