Ustrojstvo ministarstva

Za obavljanje poslova iz djelokruga Ministarstva, ustrojavaju se sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice u sastavu Ministarstva i to:

 1. Kabinet ministra
 2. Glavno tajništvo
 3. Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom
 4. Uprava za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja
 5. Uprava za zaštitu prirode
 6. Uprava za energetiku
 7. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštitu mora
 8. Uprava za inspekcijske poslove
 9. Uprava za programe i projekte EU, europske i međunarodne poslove
 10. Samostalni sektor za pravne poslove
 11. Samostalna služba za odnose s javnošću i protokol
 12. Samostalni odjel za unutarnju reviziju