Proglašen „Geopark Viški arhipelag“

Objavljeno: 19.04.2019. 10:14 Ažurirano: 01.01.1970. 01:00

Priopćenje za javnost

Na 206. zasjedanju UNESCO-ovog Izvršnog Odbora, 17. travnja 2019. godine u Parizu, proglašen je novi geopark u Republici Hrvatskoj “Geopark Viški arhipelag“.

Ministar zaštite okoliša i energetike, dr.sc. Tomislav Ćorić srdačno čestita svim stručnjacima na vrijednom uspjehu.

Inicijativu za osnivanje „Geopark Viški arhipelag“ pokrenuo je Hrvatski geološki institut s lokalnom zajednicom (grad Vis i grad Komiža), a prijavu je pripremila radna skupina na čelu s Jakšom Božanićem dipl.ing.geol. i stručnjacima prof.dr.sc. Joškom Božanićem, dr. sc. Tvrtkom Korbarom, dr. sc. Josipom Belamarićem i Dalkom Zanki dipl.ing.biol. Veliku pomoć i podršku pri uspostavi su dali  Nautički centar Komiža d.o.o. i direktorica Brigita Fiamengo, Grad Komiža, Grad Vis i Gradina Vis d.o.o. Ta četiri osnivača su prepoznali vrijednost ovog projekta te ga zajedno uspješno aplicirali i financirali.

Područja mreže Svjetskih geoparkova UNESCO-a su jedinstvena područja geološke baštine od međunarodnog značaja. Cilj programa je zaštita geoloških, ali i ostalih vrijednosti geoparka te upravljanje područjem kroz edukaciju i provođenje aktivnosti u skladu s ciljevima održivog razvoja, a na dobrobit lokalne zajednice. Programom „Svjetski geoparkovi UNESCO-a“ nastoji se podići svijest o georaznolikosti i promovirati najbolje prakse zaštite, obrazovanja i turizma.

Područje Viškog arhipelaga geološki je značajno jer to je zona Jadranskog mora unutar koje se nalaze najstarije stijene na Jadranu stare 220 miljuna godina. Također to je jedino područje na Jadranu na kojem nalazimo tragove vulkana i dijapira, mase užarene dubinske pra-soli, koja je provalila prema površini uzdižući sedimentne ploče formirane petrifikacijom pijeska i ljuštura organizama. Vrhove tog magmatskog prodora danas čine otoci Jabuka, Brusnik, Biševo te Palagruža, geološki najstariji otok Jadrana koji, kao i otok Brusnik, stalno raste pod utjecaje tektonske aktivnosti. Na Palagruži je otkriven i mineral Pelagozit, koji je ime dobio upravo prema ovom otoku.

U obuhvatu navedenog područja nalazi se i sedam područja zaštićenih Zakonom o zaštiti prirode. Otočići Brusnik i Jabuka zaštićeni su u kategoriji spomenika prirode (geološkog), Modra špilja, Medvidina špilja i špilja na otoku Ravniku (Zelena špilja) u kategoriji spomenika prirode (geomorfološkog), dok su uvala Stiniva i otok Ravnik zaštićeni u kategoriji značajnog krajobraza.

Viški arhipelag ima veliku bioraznolikost i krajobraznu raznolikost, bogatu kulturno-povijesnu i tradicijsku baštinu, a nadasve raznoliku i iznimno vrijednu geološku i geomorfološku baštinu te veliki geoturistički potencijal.

Ovim proglašenjem „Geopark Viški arhipelag“ pridružuje se Papuku, koji je do jučer bio jedini geopark u Hrvatskoj, a svoj status je dobio zbog iznimne geološke baštine gora Papuka i Krndije.

Proglašenje Geoparka Viški arhipelag, drugog geoparka na području Republike Hrvatske i prvog na Jadranu, važno je jer je cjelokupna inicijativa potekla prepoznavanjem geološke baštine i drugih vrijednosti toga područja te zajedničkom inicijativom i radom lokalne zajednice, a što je prepoznalo Ministarstvo zaštite okoliša i energetike i Nacionalno povjerenstvo za svjetske geoparkove UNESCO-a koji su dali pomoć i podršku inicijativi.

Daljnji cilj projekta je podizanje svijesti o važnosti geološke, prirodne i kulturne zaštite i prepoznavanju geoturizma kao buduće jedinstvene turističke ponude kroz promociju lokalnih i regionalnih proizvoda, običaja, jezika, događaja, festivala, tradicije te ugostiteljstva, od čega će najviše koristi imati lokalna zajednica.

Print