Započeo projekt SOUNDSCAPE

Objavljeno: 24.04.2019. 10:47 Ažurirano: 01.01.1970. 01:00

Priopćenje za javnost

Projekt SOUNDSCAPE provodi se u okviru programa prekogranične suradnje Interreg V-A Italija-Hrvatska (prioritetna os 3), a nositelj projekta je Institut za oceanografiju i ribarstvo iz Splita. Program je sufinanciran od strane Europskog fonda za regionalni razvoj.

Program: INTERREG Italija - Hrvatska

Prioritetna os 3: Okoliš i kulturna baština

Naziv projekta: SOUNDSCAPES IN THE NORTH ADRIATIC SEA AND THEIR IMPACT ON MARINE BIOLOGICAL RESOURCES

Akronim projekta: SOUNDSCAPE

Trajanje projekta: 01/01/2019 - 31/05/2021

Europski fond za regionalni razvoj (ERDF): 1.824.134,41 eura

Ukupni budžet: 2.146.040,51 eura

Opći cilj SOUNDSCAPE projekta je ocijeniti utjecaj podvodne buke na morsku faunu i ekosustav Sjevernog Jadrana općenito te stvoriti prekograničnu mrežu monitoringa (praćenja stanja), koja je podržana kroz tehničku, znanstvenu i institucionalnu suradnju, a sve kako bi se osigurala učinkovita zaštita morske bioraznolikosti i održivo korištenje morskih i obalnih ekosustava i resursa.

Sjeverni Jadran (engl. Northern Adriatic Sea - NAS) je područje koje je pod velikim utjecajem sve intenzivnijeg pomorskog prometa, turizma i eksploatacije prirodnih resursa, a ujedno je bioraznolikost tog područja ugrožena i vrlo osjetljiva na sve veći broj rastućih pritisaka. Veći dio projektnog područja dio je područja od ekološkog i biološkog značaja (engl. Ecologically and Biologically Significant Area  - EBSA, Konvencija o biološkoj raznolikosti), te se u njemu nalaze mnoga područja Natura 2000 ekološke mreže i zaštićena područja u nekoj od kategorija sukladno Zakonu o zaštiti prirode.

Jedan od glavnih ciljeva projekta je podići razinu svijesti javnosti o utjecaju podvodne buke na morsku bioraznolikost odnosno morski ekosustav, budući je ta ugroza do danas dosta slabo poznata široj javnosti.

Projektni partneri osim Ministarstva su Institut za oceanografiju i ribarstvo iz Splita (HR), kao vodeći partner, te Institute Of Marine Sciences (IT), Institut Plavi svijet (HR), Environmental Protection Agency of Friuli Venezia Giulia (IT), Cetacea Foundation (IT), Marche Region (IT), Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije (HR).

Prvi projektni sastanak organiziran je na početku projekta. Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split (IOR) kao vodeći partner koordinirao je početni sastanak svih partnera koji je održan u Splitu 27. - 28. veljače 2019. To je bila prilika da svi partneri razmotre i predstave svoju ulogu i predviđene aktivnosti u projektu, kao i glavne ciljeve projekta i način provedbe te vremenski tijek planiranih aktivnosti.

Više o podvodnoj buci na poveznici: http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-ocuvanje/ugrozenost-vrsta-i-stanista/uzroci-0

Print