Dozvole i odobrenja

Sukladno članku 84. stavku 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ('Narodne novine', br. 94/13, 73/17), pravna i fizička osoba – obrtnik može, nakon što ishodi dozvolu za gospodarenje otpadom započeti i obavljati djelatnost sakupljanja oporabe, zbrinjavanja odnosno druge obrade otpada.

Za podnošenje zahtjeva za ishođenje dozvole za gospodarenje otpadom koriste se obrasci propisani Pravilnikom o gospodarenju otpadom ('Narodne novine', br. 117/17):

Registar dozvola za gospodarenje otpadom dostupan je na internetskoj stranici Hrvatske agencije za okoliš i prirodu.

 

Informacija o podnesenom zahtjevu za provedbu postupka izdavanja dozvole za gospodarenje otpadom, sukladno čl. 93. Zakona

Poziv na uvid u elaborat gospodarenja otpadom

25.04.2019. - MC ČIŠĆENJE d.o.o., Sisak

08.03.2019. - SABIRAČ d.o.o., Šibenik

24.01.2019. - CIAL d.o.o, Sisak, na lokaciji u Sisku

23.01.2019. – METIS d.d., Kukuljanovo, na lokaciji Kukuljanovo

15.01.2019. - Obrt TEHNOMOBIL, Metković, na lokaciji u Splitu

15.01.2019. - Obrt TEHNOMOBIL, Metković, na lokaciji u Metkoviću

24.12.2018. – REMONDIS Medison d.o.o., Draganić, na lokaciji u Sisku

16.10.2018. - STSI-INTEGRIRANI TEHNIČKI SERVISI d.o.o., Zagreb, na lokaciji u Gornjoj Gračenici 

05.10.2018. - GAJETA d.o.o., Zagreb, na lokaciji u Šibeniku

 24.09.2018. - CEMEX Hrvatska d.d., Kaštel Sućurac, na lokaciji u Kaštel Sućurcu