Očevidnici

Prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, br. 94/13) Ministarstvo zaštite okoliša i energetike vodi sljedeće očevidnike:

Zahtjevi za upis u očevidnike

Upute za upis u očevidnike

Pretraga Očevidnika moguća je na stranicama Hrvatske agencije za okoliš i prirodu u sklopu Registra dozvola i potvrda za gospodarenje otpadom.