Planski dokumenti upravljanja vodama

Strategija upravljanja vodama

 • Strategija upravljanja vodama
  Narodne novine 91/2008

Ažurirani Višegodišnji program gradnje regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina i građevina za melioracije

17.09.2018. - ODLUKA o provedbi postupka strateške procjene (pdf)

 

Višegodišnji program gradnje regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina i građevina za melioracije

Odluka o donošenju Višegodišnjeg programa gradnje regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina i građevina za melioracije

 • Odluka o donošenju Višegodišnjeg programa gradnje regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina i građevina za melioracije
  Narodne novine 117/2005

Strateška procjena utjecaja Programa na okoliš

Višegodišnji program gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje 2014. - 2023.

Odluka o donošenju Višegodišnjeg programa gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje 2014. - 2023.

 • Odluka o donošenju Višegodišnjeg programa gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje 2014. - 2023.
  Narodne novine 117/15

Strateška procjena utjecaja Programa na okoliš

Plan upravljanja vodnim područjima 2016.-2021.

Odluka o donošenju Plana upravljanja vodnim područjima 2016. -2021.

 • Odluka o donošenju Plana upravljanja vodnim područjima 2016. - 2021.
  Narodne novine 66/16

Registar dokumentacije

Izvješće o informiranju i konzultiranju javnosti

Strateška procjena utjecaja Plana upravljanja vodnim područjima 2016. – 2021. na okoliš